Reduced price!

Dünyada ve Türkiye'de Bilim-İktidar İlişkisinin Evrimi

Kitapta; bilim iktidar için nedir? İktidar bilimi nasıl tanımlamaktadır, neden ve nasıl kullanmaktadır? Bunu hangi araçlarla gerçekleştirmekte ve kim için yapmaktadır? Hangi aktör, neden öne çıkmaktadır? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. 

27,00 TL

-35%

17,55 TL

- +

Bilim için belirlenecek en önemli amacın iktidarın ve güç odaklarının çıkar ve hedeflerinden özerkleşmek olduğu kabulünden yol çıkan bu kitap, bilimin toplumsal ve ekonomik yaşamdaki yeri ve önemi ile bilimin dünyada ve Türkiye’de devlet tarafından kullanımına bilimsel bir kaygı ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile yaklaşmaktadır. İktidarın söyleminden uzak, onun bilimle olan ilişkisini çözümleme çabasındadır. Bilimin artık tamamen yönetilen bir politika olduğu 1960’ları “kalkınma bilimi” ve 1980’lerde değişen biçimini “rekabet bilimi” olarak ortaya koyan bu çalışma; bilimin kalkınmaya ve rekabete dönük işlevlerin iktidarın belirleyiciliği altında egemen olduğunu ve bu tarihsel gelişimde tüm dokümanlarda bilim olarak nitelendirilen şeyin aslında büyük ölçüde iktidarın bilime yüklediği işlevlerden ibaret olduğunu göstermektedir.

Kitap, 20. yüzyılda devlet bilimi olarak kavramsallaştırdığı bilim politikalarını, iktidarın sorularına cevap arayacak şekilde inceleyen çalışmalardan farklı ve bu tutumu eleştiren bir tarzda ele almaktadır. Bu nedenle çalışma; Türkiye dünya biliminin neresindedir? Bilimsel ilerlememizi nasıl hızlandırabiliriz? Hangi ülkeyi örnek almamız gerekir? Neden gelişmiyoruz? Bilimin ülke ekonomisine katkısı nedir? şeklindeki sorularla ilgilenenlere göre bir kitap değildir. Kitapta; bilim iktidar için nedir? İktidar bilimi nasıl tanımlamaktadır, neden ve nasıl kullanmaktadır? Bunu hangi araçlarla gerçekleştirmekte ve kim için yapmaktadır? Hangi aktör, neden öne çıkmaktadır? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. Sadece doğrulayan değil eleştirel olarak konuyu anlamak isteyen okurlar için bir yolculuk sunmaktadır.

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Dünyada ve Türkiye'de Bilim-İktidar İlişkisinin Evrimi

Dünyada ve Türkiye'de Bilim-İktidar İlişkisinin Evrimi

Kitapta; bilim iktidar için nedir? İktidar bilimi nasıl tanımlamaktadır, neden ve nasıl kullanmaktadır? Bunu hangi araçlarla gerçekleştirmekte ve kim için yapmaktadır? Hangi aktör, neden öne çıkmaktadır? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır.