NotaBene Yayınları, siyasetten kültüre, bilimden sanata hayatın hemen her alanında düzene karşı itirazın yer bulduğu bir yayınevi olma çabası ile var olacaktır. Bu amaçlara yönelik istikrarlı ve etkili yayın çizgisiyle birlikte NotaBene hızlı bir yükseliş yaşadı.2010 yılından bu yana 400 kitap ile okurlarımızla beraber büyümeye devam ediyoruz. NotaBene'nin sadece yayın çizgisi değil, okurlarla kurduğu bağ da alternatif bir mecrada gelişti. Yayın dünyasında giderek artan tekelleşmeye karşı, piyasa koşullarına teslim olmamak için NotaBene bir de abonelik ağı geliştirdi. 2010'dan bu yana binlerce kişi NotaBene'ye abone oldu. Bu sayede abonelerimiz sadece avantajlı koşullarda kitap edinmekle kalmayıp, bir yandan kuramsal/politik/edebi eser ve tartışmaları daha düzenli bir biçimde izleme olanağına kavuşurken, diğer yandan da alternatif bir yayın kurumunun oluşumuna destek vermiş oldular. Kendini her daim yenileyerek sürecek olan NotaBene'nin bu ortak yolculuğuna katılmak herkes için çok kolaydır .