Notabene Yayınları - Notabene Yayınları

Kitaplığımız

0 Review(s)

Derleyenler: Ulaş Taştekin & Cenk Ağcabay

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Aytuğ Atıcı

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap ODTÜ'nün akademik-bilimsel gelişiminin yanısıra kültürel tarihini de ele alıyor. Ancak ODTÜ tarihi aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin ve solun tarihidir. Solun tarihine değinmeden ODTÜ tarihi anlatılamaz.

33,15 TL 51,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap sizi beyaz yakalı işçiden orta sınıf üyesine uzanan bir serüvene davet ediyor. Keyifli yolculuklar.

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Susanne Soederberg bugüne nasıl gelindiğini para toplumunun yarattığı eşitlik görüntüsünün ardındaki iktidar ilişkilerini ve devlet müdahalelerini inceleyerek açıklıyor. 

28,60 TL 44,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Üzerine çok konuşulan bir tarihsel kesiti, pek çok bilinmeyen yönüyle ve birçok ilki içererek, çapraz tanıklıklarla yansıtan bir dönem kitabı "Orhan Keskin: Bana Beyaz Bir At Getirin" genişletilmiş 3. Baskısıyla raflarda...

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Facebook, Twitter, Youtube biz kullanıcıları sömürüyor mu? Bu platformları kullanırken gizliliğimiz güvence altında mı? Christian Fuchs bütünlüklü bir sosyal medya analizi sunarken bizleri sosyoloji kuramları, Marksist ekonomi politik, katılım kültürü ve kamusal alan gibi farklı uğrakları olan bir yolculuğa çıkarıyor ve başka bir sosyal medyanın olanağını...

32,50 TL 50,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Hegel'in "Kavram kendi hakkını arar" ifadesine referansla başlayan serinin ilk kitabında Onur Kartal, Biyopolitika kavramının belirlenim kazanmasını sağlayan tarihsel uğrakları Platon ve Aristoteles'ten başlayıp Ortaçağ düşünürleri, Hobbes, Spinoza, Hegel, Marx ve Nietzsche ile dolayımlanarak Arendt'e kadar takip ediyor.

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Dünya ve Türkiye ölçeğindeki ekonomik, sosyal ve siyasal süreçleri ve İslâmcılığın etkileşime girdiği neoliberal ve postmodern yaklaşımları ele alan çalışmanın en önemli savunusu, günümüz İslâmcılığının bunlarla uyumunun konjonktürel değil yapısal olduğudur.

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitapta; bilim iktidar için nedir? İktidar bilimi nasıl tanımlamaktadır, neden ve nasıl kullanmaktadır? Bunu hangi araçlarla gerçekleştirmekte ve kim için yapmaktadır? Hangi aktör, neden öne çıkmaktadır? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. 

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

"AKP, Ortadoğu ve Türkiye" üzerine olan bu çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. 

19,50 TL 30,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu çalışma başlıkları, günümüzün hukuki tartışmalarının da esaslı bir kısmını oluşturmayı sürdürüyor. Böylece Hukukun Büyübozumu da, hukuki tartışmalardaki argümanlara temel oluşturma işlevini koruyor. 

13,65 TL 21,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap son otuz beş yılın iki neoliberal dalgasına vurgu yaparak, liberalizmi ve onun haklar, hukuk ve devlet paradigmalarının asli sınırlarını görünür kılmak, eleştirmek niyetindedir. Yazar:Bora Erdağı

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları: Eleştirel Bir Yaklaşımadlı bu kitap, Costas Douzinas’ın farklı yerlerde yayımlanmış makalelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. Yazar: Costas Douzinas Çeviri ve Sunuşlar: Rabia Sağlam - Kasım Akbaş

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Günümüzde bir yandan küreselleşmenin etkisiyle dünya ölçeğinde dolaşım artar ve sınırlar daha geçirgen hâle gelirken, diğer yandan güvenlikçi kaygılar ve yeni yöntemlerle devletler sınırlarını tahkim etmektedir.  Yazarlar: İbrahim Soysüren / Didem Danış

26,65 TL 41,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu derleme-kitap, tarihsel materyalizmin siyasi ve hukuki serüvenini kronolojiye uygun bir biçimde gözler önüne sermeye çalışıyor; dolayısıyla sınıf mücadelesinden hareket eden güçlü bir eleştirinin günümüze bıraktığı siyasi/hukuki mirası ana hatlarıyla ortaya koyuyor.   Yazar: Taner Yelkenci

23,40 TL 36,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap yalnızca bir Marksist kriminoloji kitabı değildir. Bir başka deyişle, kriminoloji ve ceza hukuku alanındaki çalışmalarını Marksist kurama dayanmaksızın yürütme talebindeki muhtemel okur, kitapta umduğundan fazlasını bulacaktır. Yazar: Mark Cowling

31,85 TL 49,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Ezra Pound, A. MacLeish, Şiir, Hukuk ve Hayalkırıklığı Çeviren: Kasım Akbaş Yazarlar: Jean Stefancic - Richard Delgado

0 Review(s)

Bu kitap, 20. yüzyılda sosyal devlet biçimine evrilen kapitalist devletin liberal devlet biçimine geri dönüşünü sınıf mücadeleleri perspektifiyle inceliyor. Sosyal devletin yerine geçen yeni liberal "ceza devleti"nin cezalandırma politikalarını sergiliyor. Günümüzde kapitalistlerin devletin yönetiminde yoğunlaşan ve dolaysızlaşan iktidarını somut...

18,85 TL 29,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Hukuk alanı, giderek sermaye birikim rejiminin niteliklerinin belirlendiği bir alan olması nedeniyle kapitalizmin yasalarını içselleştirmekte, böylece hukuksal hizmet metalaşmaktadır. Yazar: Kasım Akbaş

19,50 TL 30,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar: Alexander Kluge ve Oskar Negt Çeviri: Müge Atala

29,90 TL 46,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Denizcan Kutlu, Çağrı Kaderoğlu Bulut

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı.

20,15 TL 31,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Facebook, Twitter, Youtube biz kullanıcıları sömürüyor mu? Bu platformları kullanırken gizliliğimiz güvence altında mı? Christian Fuchs bütünlüklü bir sosyal medya analizi sunarken bizleri sosyoloji kuramları, Marksist ekonomi politik, katılım kültürü ve kamusal alan gibi farklı uğrakları olan bir yolculuğa çıkarıyor ve başka bir sosyal medyanın olanağını...

32,50 TL 50,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Hegel'in "Kavram kendi hakkını arar" ifadesine referansla başlayan serinin ilk kitabında Onur Kartal, Biyopolitika kavramının belirlenim kazanmasını sağlayan tarihsel uğrakları Platon ve Aristoteles'ten başlayıp Ortaçağ düşünürleri, Hobbes, Spinoza, Hegel, Marx ve Nietzsche ile dolayımlanarak Arendt'e kadar takip ediyor.

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Dünya ve Türkiye ölçeğindeki ekonomik, sosyal ve siyasal süreçleri ve İslâmcılığın etkileşime girdiği neoliberal ve postmodern yaklaşımları ele alan çalışmanın en önemli savunusu, günümüz İslâmcılığının bunlarla uyumunun konjonktürel değil yapısal olduğudur.

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitapta; bilim iktidar için nedir? İktidar bilimi nasıl tanımlamaktadır, neden ve nasıl kullanmaktadır? Bunu hangi araçlarla gerçekleştirmekte ve kim için yapmaktadır? Hangi aktör, neden öne çıkmaktadır? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. 

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

“İlişkiler, tartışmalar ve çelişkiler ışığında uluslararası sendikal harekette son örgütlülük modelleri ve ortaya konulan yeni örgütlülük eğiliminde, eskinin izleri…” 

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Türkiye’de sosyal yardımları kuramsal ve olgusal temellerine yerleştiren kitap, sosyal yardımları, yedek işgücü ordusu, ücret ilişkisi, emek gücünün değeri, emek gücünün yeniden üretimi, kapitalist birikim gibi kategoriler etrafında kuramsal olarak yeniden inşa ediyor.

29,25 TL 45,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Denizcan Kutlu, Çağrı Kaderoğlu Bulut

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı.

20,15 TL 31,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Genişletilmiş 4. Baskı Yazar:Ahmet Altay Dikmen

25,35 TL 39,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar: Ümit Akçay - Ali Rıza Güngen

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Derleyen : Özay Göztepe

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap ODTÜ'nün akademik-bilimsel gelişiminin yanısıra kültürel tarihini de ele alıyor. Ancak ODTÜ tarihi aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin ve solun tarihidir. Solun tarihine değinmeden ODTÜ tarihi anlatılamaz.

33,15 TL 51,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Üzerine çok konuşulan bir tarihsel kesiti, pek çok bilinmeyen yönüyle ve birçok ilki içererek, çapraz tanıklıklarla yansıtan bir dönem kitabı "Orhan Keskin: Bana Beyaz Bir At Getirin" genişletilmiş 3. Baskısıyla raflarda...

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Köle ticareti ve sömürgeleştirmenin damgasını vurduğu bir Kıta ve bu Kıta’yı özgürleştirmek için 1940-1980 yılları arasında, özellikle de 1945’den sonra kurulan yeni uluslararası hukuk düzleminde mücadele veren önderler, yani Afrika Devrimi’nin figürleri.

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

(1. ve 2.Cilt Birleştirilmiş Yeni Basım) Paris Komünü nasıl ortaya çıktı? Gün gün neler yaşandı?Hangi tarihsel deneyimler nasıl oluştu? Komün nasıl bastırıldı? Sonrasında neler oldu?Komüncüler anılarını mektuplarda nasıl yansıttılar? Bu soruların cevabını veren bir tek kaynak var: Lissagaray’ın kitabı.

33,80 TL 52,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Fransa Turu doping skandallarına rağmen neden bu kadar popüler oldu? Organizatörler yarış gösterisini, bugün de XX. Yüzyılın başlarındaki kadar çekici olması için nasıl değiştirdi? Yarışçı primleri 1980’li yıllarda neden iki katına çıktı? Yazar: Jean-François Mignot

0 Review(s)

Ziya Yılmaz’ın öyküsü, aslında birazda Türkiye’nin yakın dönem siyasal hayatının öyküsüdür. Memleketi Fatsa’dan başladığı yolculukla pek çok tarihsel olaya şahitlik etmiş, pek çoğuna da birincil dereceden müdahil olmuş bir devrimcinin öyküsüdür.  Yazar: Barış Mutluay Yayınlanma Tarihi: 10.10.2014

0 Review(s)

Elbette her insanın bir hikayesi vardır. Ya da her hayat bir hikayedir. Zakir Koçak’ın hayatı da bir hikayedir. Biraz herkesin hikayesi. Haymana’da, bozkırın ortasında cıgara tüttüren çocuğun Eskişehir tren istasyonunda ecelle köşe kapmaca oynamasının hikayesidir. Yazar: Cemalettin Canlı

14,30 TL 22,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

12 Eylül Darbesi’nin ‘kayıp devrimcisi’. Darbeden 3 ay sonra bir çatışmada yaralı yakalanan, işkencelere karşın konuşmayan, 11 gün arayla yapılan iki duruşmada idam cezasına çarptırılan Veysel Güney’in öyküsü. Yazar: Ethem Dinçer

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Paris Komünü üzerinden yola çıkan değerlendirmelere çokça rastlanır. Özellikle dünyada ve Türkiye’de son yıllarda başlayan, arkasının kesilmeyeceği de anlaşılan isyan dalgasıyla beraber bu tür değerlendirmeleri daha çok duyacağımız da kesin. Ancak bu denli yoğun atıf yapılan Komün’de tarihsel olarak neler yaşandığı ülkemizde çok az bilinir. Yazar:...

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

1980-1981 yılları arasında Avrupa’nın en geniş katılımlı işçi hareketine dönüşmüş Dayanışma Sendikası’nın meşhur Gdansk tersane grevine dönemin önde gelen sendika liderleri ile birlikte katılmış aydınlardan biri olan Tadeusz Kowalik, “Dayanışmadan İhanete” adlı bu kitapta Polonya’da kapitalizmin restorasyonu sürecini öncelikle içeriden anlatıyor.  Yazar:...

19,50 TL 30,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazan ve Resimleyen: Nadia Fink, Pitu Saá Çeviri: Nergis Turan

11,05 TL 17,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Eşine Şiddet Uygulamış Cezaevindeki Erkekler Kadına yönelik şiddet, eleştirel erkeklik incelemeleri ve toplumsal cinsiyet konularına ilişkin önemli bir kaynak niteliğinde değerlendirilebilecek bu kitap aynı zamanda, hayata ve insana duyulan sevginin, kadının özgürleşmesine duyulan özlemin de bir dışavurumu niteliğinde… GİZEM ÇELİK

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Hegel'in "Kavram kendi hakkını arar" ifadesine referansla başlayan serinin ilk kitabında Onur Kartal, Biyopolitika kavramının belirlenim kazanmasını sağlayan tarihsel uğrakları Platon ve Aristoteles'ten başlayıp Ortaçağ düşünürleri, Hobbes, Spinoza, Hegel, Marx ve Nietzsche ile dolayımlanarak Arendt'e kadar takip ediyor.

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Marksizm ve Kadınların Ezilmişliği’nde ortaya konulan tezin ana hatları, kapitalizme ve kadınların ezilmişliğine dair tarihsel-materyalist kuramsallaştırmaların titizlikle geliştirilmesi için vazgeçilmez kaynaklar sunmaktadır.Sosyalist-feminist araştırmalar için yeni bir yönelimin önünü açmıştır.

24,70 TL 38,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Günümüzde “queer” başlığı altında yürütülmekte olan farklı politik ve teorik çalışmaların ayrıntılarıyla ele alındığı bu kitap queeri henüz tam olarak ifade edilemeyen bir olanak anlamında “bir olasılıklar alanı” kabul etmektedir. Yazar: Annamarie Jagose

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Toplum kadınlardan itaat eden, sesini çıkartmayan, verilen rolleri kabul eden bireyler olmalarını beklerken erkeklerden ne bekler? Yayına hazırlayan: Ayşe Akaltun

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar:Naciye Yıldız

13,65 TL 21,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

30.yıl Kitabı'nda Somut'un 4.Sayfa'sındaki yazıların tümü, o zaman yazı yazmış kadınların bu derleme için kaleme aldıkları yeni yazıları ile Feminist Harekete katılan pek çok kadının bu ilk feminist yayını değerlendirmeleri var. Yazar: Stella Ovadya

0 Review(s)

Kitap, bir yandan, günümüzün önemli feminist düşünür ve aktivistlerinin geçmiş 30 yıldaki feminist harekete dair değerlendirme ve eleştirilerini içerirken, neoliberalizmin ötesine yönelik feminist arayışlara da ışık tutuyor, diğer yandan ise Türkiye’nin yanısıra, dünyanın çeşitli ülkelerindeki kadın hareketi pratiklerini değerlendiriyor. Yazar: Aynur...

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Görselliğinden içeriğine dönemin feministlerinin ruhunu ve zenginliğini ortaya koyan Feminist az sayıda yayımlandı ama bir döneme damgasını vurdu. Türkiye siyaseti, kadın hareketi ve her türden dönüştürücü politikayla ilgilenen herkesin elinde bulunması gereken, arşiv değeri yüksek bir yayın. Kadın Kültür İletişim Vakfı

0 Review(s)

Cinselliği Kuramlaştırmak cinselliğe ilişkin olarak toplumsalın merkeziyetini belirten, özellikle sosyolojik bir yaklaşımı şekillendirir. Bu maksatla, Jackson ve Scott, kültürel, edebi ve felsefi yaklaşımlar içerisinde yer alan bazı yeni kuramsal trendlerin etkisini dengelemektedir. Yazar: Stevi Jackson - Sue Scott

0 Review(s)

Yazar: Ertan Meyan

11,05 TL 17,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Aysu Arslantürk

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Akın Çokuğurluel

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Mehmet Sürücü

9,75 TL 15,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Arzu Eylem

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Şilan Avcı

9,75 TL 15,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Dinçer Aslan

8,45 TL 13,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Uğur Sümer Çizer: İpek Okyar

7,80 TL 12,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Uğur Sümer Çizer: İpek Okyar

7,80 TL 12,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Uğur Sümer Çizer: İpek Okyar

6,50 TL 10,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Mehmet Bilal

11,70 TL 18,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Ertan Meyan

11,05 TL 17,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Akın Çokuğurluel

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Arzu Eylem

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Onur Gürleyen

13,65 TL 21,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Mehmet Bilal

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Mehmet Bilal

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Tekgül Arı

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Engin Günay

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

YAZAR: YALÇIN HAFÇI

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Anton Çehov Çeviri: Ali Rıza Dırık

11,05 TL 17,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Rus Ruleti Serisi 1. Kitap Rusça aslından çeviren: Ali Rıza Dırık Venedikt Vasilyeviç Yerofeyev, Türkçeye ilk kez çevrilen başyapıtı Moskova-Petuşki ile ülkemizde! 

13,00 TL 20,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Aysu Arslantürk

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Mehmet Sürücü

9,75 TL 15,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Şilan Avcı

9,75 TL 15,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Mehmet Bilal

11,70 TL 18,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Hüseyin Edemir

11,05 TL 17,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yayına Hazırlayan:  Kuvvet Lordoğlu

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Naim Kandemir

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Fatma Nuran Avcı 

9,75 TL 15,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Belma Fırat

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Rüzgar Ceyda Alpak

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Ayla Şenel

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Derleyen : Özay Göztepe

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Georg Lukacs Çeviri Editörü: Doğan Barış Kılınç

27,30 TL 42,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar: Özen B. Demir ve Adem Yıldırım

14,30 TL 22,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Georg Wilhelm Friedrich Hegel Çeviren: Doğan Barış Kılınç

31,20 TL 48,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Denizcan Kutlu, Çağrı Kaderoğlu Bulut

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap, bir argümanı tamamlama değil başlatma veya daha çok devam ettirme girişimi olarak görülmelidir. Sonuçlandırılmamış işler ve parçalar bırakmaktadır. Bazılarını, umarım, okur alacak ve kendisi için peşine düşecektir.  Yazar:Roy Bhaskar

24,05 TL 37,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

İktisadı baştan sona ve sondan başa yeniden düşünmemizin gerekeceği tarihsel bir kavşağa hızla yaklaşıyor gibi görünüyoruz. Ana akım iktisadın karakteristiği olan formalist bilgi yaklaşımına karşıt olarak bu kitaptaki katkılar, diyalektik bir yaklaşımı araştırmaktadır.  Yazarlar:Robert Albritton ve John Simoulidis

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Charles Lutwidge Dodgson’un, namı diğer Lewis Caroll’un 1865 yılında yazılan Alice Harikalar Diyarında’sı 150 yıldır bir masal anlatıyor. Ve her masal gibi tekrar tekrar yazılmaya müsait; ama bu yeniden-üretim şimdilerde sadece bir kurgu değil. Kadınlar artık öykülerini sokakta ve mücadele içinde yazıyor. Editor: Richard Brian Davis Çeviri: Burcu Yalçınkaya

0 Review(s)

Karl Marx ve Friedrich Engels elinizdeki derlemede kapitalist üretim tarzının temel bir öğesine dikkat çekiyorlar: Serbest Ticaret.  Yazarlar: Marx & Engels (Yayına Hazırlayan: Önder Kulak)

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Fantastik edebiyatı klasik iyi ile kötünün savaşından alıp gri karakterlerle bambaşka bir yörüngeye oturtan bir seri. Türün tırnak içinde/dışında babası/ustası J. R. R. Tolkien ile mukayese edilen bir yazar. Ve yazar serinin devamını yazadursun, hâlihazırda altıncı sezon çekimleri devam eden HBO yapımı çarpıcı bir dizi. Milyonlarca okur, milyonlarca...

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap boyunca Varlık ve Bilgi ile siyaset ve felsefe arasındaki ilişkinin diyalektik ile nasıl dolayımlandığının hikayesi felsefe tarihinin içinde bir yolculukla anlatılıyor. Felsefenin Arzusu: Politika hem felsefe içinde bir konum tutma veKampfplatza katılma çabası olarak okunabiliyor; diğer taraftan da hiç bir içsel ilişkiyi atlamayan bir felsefe tarihi...

33,80 TL 52,00 TL -35%
İndirimli

En Çok Satan Kitaplar

There are no posts