Elizabeth Grosz

Tek bir sonuç gösteriliyor

Elizabeth Grosz

Elizabeth Grosz

Yazarın Eserleri
Daha detaylı bilgi için lütfen iletişim sayfamızdan bize ulaşın.

Elizabeth Grosz Hakkında

Filozof ve feminist teorisyen Elizabeth A. Grosz 1952’de Avustralya, Sidney’de doğdu. Bugün Duke Üniversitesi Jean Fox O’Barr Kadın Çalışmaları’nda ders veriyor.

Cinsel fark, cinsellik, bedensellik, maddesellik ve zamansallık üzerine çalışmaları bulunan filozof, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Michel Foucault, Luce Irigaray ve Gilles Deleuze de dahil olmak üzere 20. Yüzyıl Fransız Felsefesine odaklanıyor.

Grosz, doktorasını 1981’de Sidney Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. 1978-1991 arasında burada ders verdi. 1992’de Monash Üniversitesi’ne geçti. 1999 ve 2001 arasında New York Devlet Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat ve İngilizce Bölümü’nde çalıştı.

Ardından 2012’de Duke Üniversitesi’ne geçene dek, Ruther Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nde çalışmlarına devam etti.

Elizabeth Grosz’un İngilizce basılmış kitapları Sexual Subversions: Three French Feminists (1989) [Cinsel Sapmalar: Üç Fransız Feminist]; Jacques Lacan: A Feminist Introduction (1990) [Jacques Lacan: Feminist bir Giriş]; Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism (1994) [Uçucu Bedenler: Bedensel bir Feminizme Doğru]; Space, Time and Perversion: Essays on the Politics of Bodies (1995) [Uzam, Zaman ve Sapkınlık: Bedenlerin Politikası Üzerine Makaleler]; Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space (2001) [Dışarıdan Mimarlık: Virtüel ve Gerçek Mekan Üzerine Makaleler]; The Nick of Time: Politics, evolution,
and the untimely (2004) [Son An: Politika, Evrim ve Zamansız Olan]; Time Travels: Feminism, nature, power (2005) [Zaman Yolculukları: Feminizm, Doğa, İktidar]; Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth (2008) [Kaos, Arazi, Sanat: Deleuze ve Yeryüzünün Çerçevelenmesi]; Becoming Undone: Darwinian Reflections on Life, Politics and Art (2011)[Tamamlanmamış Oluş: Yaşam, Politika ve Sanat Üzerine Düşünceler]; The Incorporeal: Ontology, Ethics, and the Limits of Materialism (2017) [Cisimsiz: Ontoloji, Etik ve Materyalizmin Sınırları]. Bunların yanında, filozofun editörlüğünü üstlendiği yayınlar ile makelerinin ve yazılarının yer aldığı kitapların bazıları: Language, Semiotics, Ideology (1986), co-edited with Terry Threadgold, Gunter Kress and MAK Halliday [Dil, Semiotik, İdeoloji, Terry Threadgold, Gunter Kress ve MAK Halliday ile eş-editör]; Futur*Fall. Excursions into Postmodernity (1987), co-edited with Terry Threadgold, David Kelly and Alan Cholodenko [Gelecek*Düşüş. Postmoderniteye Geziler, Terry Threadgold, David Kelly ve Alan Cholodenko ile eş-editör]; Crossing Boundaries. Feminism and the Critique of Knowledges (1988), co-edited with Barbara Caine and Marie de Lepervanche [Sınırları Geçmek. Feminizm ve Bilginin Eleştirisi, Barbara Caine ve Marie de Lepervanche ile eş-editör]; Sexy Bodies: The Strange Carnalities of Feminism (1995), co-edited with Elspeth Probyn [Seksi Bedenler: Feminizim Tuhaf Bedensellikleri, Elspeth Probyn ile eş-editör]; Becomings: Explorations in Time, Memory and Futures (1999) [Oluşlar: Zaman, Hafıza ve Gelecekler Hakkında İncelemeler].

  • İndirim!

    Uçucu Bedenler – Bedensel Bir Feminizme Doğru

    Orijinal fiyat: ₺325.00.Şu andaki fiyat: ₺227.50.