>> Ali Rıza Güngen

Eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Kasiyer, anketör, çevirmen ve araştırmacı olarak kısa süreli işlerde çalıştı. 2005-2012 yılları arasında araştırma görevliliği yaptı. 2010 yılında Londra’da City University, Uluslararası Siyaset Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Asistan olduğu ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2005 yılında yüksek lisans, 2012 yılında doktora derecesi aldı. 2012 yılından bu yana Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Dr. olarak çalışmaktadır. Devletin Yeniden Yapılandırılmasının Veçheleri Olarak Borç Yönetimi ve Finansallaşma: 1980 Sonrası Türkiye Örneği adlı doktora tez çalışması Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından Genç Sosyal Bilimci Ödülü’ne layık görülmüş, aynı çalışma ile Behice Boran Özel Ödülü’nü almıştır. Finansallaşma, borç yönetimi, demokrasi kuramı ve devletin yeniden yapılandırılması alanlarında yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

0 Review(s)

Dünya ekonomisi ve Türkiye'nin yakın dönem geleceğine dair öngörülerin de yer aldığı bu çalışma, yaşanan dönüşümün "daha fazla neoliberalizm" şeklinde özetlenebilecek bir içeriğe sahip olduğu tespitinde bulunurken okuyucu için 2016 itibariyle içinden geçtiğimiz krizin bütünlüklü bir resmini çiziyor. 

10,50 TL 21,00 TL -50%
İndirimli
Tek kitap var