>> Aaron T. Beck

Tıp Doktoru ve Psikiyatri Uzmanıdır, Bilişsel Davranış için Beck Enstitüsü kurucusu, Pennsylvania Üniversitesinde Profesör Öğretim üyesidir ve Bilişsel Davranışçı Terapi Akademisi onursal başkanıdır.

0 Review(s)

Bu kitapta endişe ve depresyonla baş etme yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite, sosyal kaygı, sınav kaygısı ve yeme sorunlarına kadar uzanan sorunlu durum örnekleri üzerinde durularak çıkış yolları tartışılmıştır. Bu kitap ben dilinde gençlere doğrudan hitap ederek hazırlanmıştır. Yazarlar: Leslie Sokol ve Marci G. Fox 

Tek kitap var