Tözcülüğün Tasfiyesi (TÜKENDİ)

9786055513337

Pierre Bourdieu, Charles Tilly, Mustafa Emirbayer, Margaret Archer gibi önemli sosyal bilimcilerin takip ettikleri farklı ilişkisel düşünce patikalarından oluşan bir harita sayılabilecek bu derleme, günümüzde sosyoloji pratiğinin mantığını yeniden tesis etmede ve araştırma tasarımlarını sosyal teoriyle birlikte düşünmede bir başvuru metni olacaktır.

Yazarlar: Güney Çeğin & Emrah Göker

İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar

 

Pierre Bourdieu, Charles Tilly, Mustafa Emirbayer, Margaret Archer gibi önemli sosyal bilimcilerin takip ettikleri farklı ilişkisel düşünce patikalarından oluşan bir harita sayılabilecek bu derleme, günümüzde sosyoloji pratiğinin mantığını yeniden tesis etmede ve araştırma tasarımlarını sosyal teoriyle birlikte düşünmede Türkiyeli araştırmacılar ve sosyal bilim öğrencileri için bir başvuru metni olacaktır.

 

İlişkisel yaklaşım Türkiye sosyolojisi için ne ifade edebilir? Bu kitap ne tür katkılar yapabilir? Sosyolojik teoriyi kısıtlayıcı görülen varsayımlarla ilgili benzer dertleri paylaşan yazarları bir araya getiren bu kitaptaki incelemelerin, Türkiye sosyolojisine musallat olmayı sürdüren özcü kabuller ve bu kabullere karşı ilişkisel kavramlaştırmalar hakkında üretken bir muhasebeyi teşvik edeceği umuluyor. Elinizdeki kitap, sosyal teori alanındaki çağdaş araştırmacıların ilişkisel kavrayışlarının Türkiye'de de üretken ve yaratıcı araştırma programları içinde sahiplenilmesine yardımcı olma arzusuyla hazırlandı. İlişkiselci programın Türkiye sosyal bilim alanında da serpilmesini sağlayarak, teorik kuvvetlerinin yeni katkılarla geliştirilmesi ve mevcut ve yeni keşfedilecek zaaflarının eleştirilmesi temenni ediliyor.

 

Derlemede karşınıza çıkacak Pierre Bourdieu ve Charles Tilly gibi sosyal bilimciler ilişkisel düşünmenin bugün sosyoloji için ne kadar önemli olduğunu anlamamız için çok şey yaptılar. Onlar açısından bu mesai, zanaatle kendi kurdukları ilişkide varlığını sezdikleri sorunların üstesinden gelmek için verilmiş pratik, verilmli yanıtlar olarak yorumlanmalı. Bugün Türkiyeli sosyologların karşılaştığı sorunlar ve bilmeceler Bourdieu ve Tilly gibilerinin karşılaştıklarına kısmen benziyor, ama bir kısım farklı sorunlar da var. Kitapta önerilen sosyal-teorik patikaları Türkiyeli sosyologların kendi araştırma sorularını ele alırken nasıl kullanabileceklerini görmek heyecan verici olacak. Fikirler ne zaman uluslararası bir aktarım yaşasa, onlara daima böylesi bir heyecan ve belirsizlik eşlik ediyor. Kendisi dehayli ilişkisel bir düşünür olan Mikhail Bakhtin'in ifadesiyle: "Böyle diyalojik bir karşılaşma... kaynaşma ya da karışmayla sonuçlanmaz. Her biri kendi birliğini ve açık bütünlüğünü korur ama karşılıklı olarak zenginleşirler."

 

 

Eser Adı: Tözcülüğün Tasfiyesi - İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar
ISBN: 9786055513337
Hazırlayanlar: Güney Çeğin & Emrah Göker
Kapak Tasarımı: Canis Döşemeci Başsüllü
Dizgi: Ulaş Akyol
Sayfa Sayısı: 440
Boyut: 160x240 mm
Baskı Tarihi: Ekim 2012 (1. Baskı)
İÇİNDEKİLER
Önsöz: İlişkisel Dönüş - Geçmiş Şimdi ve Gelecek   Mustafa Emirbayer
 
1. Tözlere Elveda: İlişkisel Sosyolojinin Alametifarikası   Güney Çeğin & Emrah Göker
 
2.İlişkiselci Sosyal Teori: Karşı Çıkış ve Davet
   2.1.İlişkisel Bir Sosyoloji İçin Manifesto   Mustafa Emirbayer
 
   2.2.Faillik Nedir?   Mustafa Emirbayer & Ann Mische
   2.3.Failliğin Ötesi   Stephan Fuchs
   2.4.Pragmatist Metodolojik İlişkiselciliğe Doğru   Osmo Kivinen&Tero Piiroinen
   2.5.Öznelci-Nesnelci Bölünme: Aşmaya Karşı   Nicos Mouzelis
 
3.Charles Tilly ve İlişkisel-Realist Tarihsel Sosyoloji
   3.1.Eşitsizliğin İlişkisel Kökenleri   Charles Tilly
   3.2.Charles Tilly’nin Identities, Boundaries, and Social Ties Adlı Çalışmasındaki İlişkisel Unsur   Mario Diani
   3.3.Charles Tilly’nin Meta Teorik Temelleri, Sürekli Eşitsizlik   Erik Olin Wright
 
4.Eleştirel Realizm ve Gerçekliğin Katmanları
   4.1.Realizm ve Faillik Problemi   Margaret Archer
   4.2.Faillik ve Topluluk: Eleştirel Realist Bir Paradigma   David L. Harvey
 
5.Pierre Bourdieu ve Yapısal-İnşacılık
   5.1.Toplumsal Uzay ve Sembolik İktidar   Pierre Bourdieu
   5.2.Sosyal Sınıfı Yapan Nedir? Grupların Kuramsal ve Pratik Varlığı Üzerine   Pierre Bourdieu
   5.3.‘Gerçek İlişkiseldir’: Pierre Bourdieu’nün Üretken Yapısalcılığının Epistemolojik Bir Analizi   Frederic Vanderberghe

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Tözcülüğün Tasfiyesi (TÜKENDİ)

Tözcülüğün Tasfiyesi (TÜKENDİ)

Pierre Bourdieu, Charles Tilly, Mustafa Emirbayer, Margaret Archer gibi önemli sosyal bilimcilerin takip ettikleri farklı ilişkisel düşünce patikalarından oluşan bir harita sayılabilecek bu derleme, günümüzde sosyoloji pratiğinin mantığını yeniden tesis etmede ve araştırma tasarımlarını sosyal teoriyle birlikte düşünmede bir başvuru metni olacaktır.

Yazarlar: Güney Çeğin & Emrah Göker