Kobane/Taşa Fısıldayan Öyküler

9786059020381

Yazar:Tekgül Arı

Stokta

21,00 TL

-35%

13,65 TL

- +

TAŞA FISILDAYAN ÖYKÜLER-KOBANÊ

Zamansız bir düştü belki de biz yazarların kurduğu, yine de bu düşle barışı yakalamak için elimizde sadece kalemimiz vardı. Onu kullanmalıydık, ırkçılığa karşı insanca, kardeşçe ve barış içinde bir arada yaşamak için… Almanyalı, Avusturyalı, İrlandalı, Suriyeli, Japonyalı, Kürdistanlı ve Türkiyeli 38 yazarımızla birlikte barışın peşine düştük öykülerimizle… Neden mi Kobanê ? Algılara yerleştirilmiş zayıf kadın kimliğini Kobanêli kadınlar sildiği için. Savaşta kadın direnişiyle ön saflarda yer alarak, dünya tarihine bir destan yazdırdığı için… Yetmez mi?.. Öyleyse, kadınlar ve çocuklar aşkına gelsin barış…

İLK SÖZLER
Savaş Süper Bir Şeydir, Barış O Kadar Değil - Ece Temelkuran
Savaşın Faydaları - Aydın Çubukçu

TAŞA FISILDAYAN ÖYKÜLER
Böyle Buyurdu Rüzgar - Pelin Batu
Sadece Sus ve İzle - Yıldız Çakar
Kısacık Bir An - Fırat Öztürk
Bazı Anlamlar - Pelin Buzluk
Sınırı Aşmalar - Gabriel Binder
Veda - Barbara-Marie Mundt
Uç Uç Artık - Tekgül Arı
Kurşun - Ayşe Akaltun
Nefes - Handan Gökçek
Bu Yoyo Nasıl Oyuncak - Süreyya Köle
Kırmızının İç Sesiyle - Arzu Demir
Nişan Yüzükleri - İbrahim Genç
Ruhun Müdürü - Dilawer Zeraq
Kamera - Loqman Asîhy

ÇADIRIN FISILTILARI
Gecenin Şarkısı - Imre Török
Aynı Toprağın Renginde - Yasemin Yazıcı
Alıcı Kuşlar - Şenay Eroğlu Aksay
Eve Dönmedi - Ayten Kaya Görgün

KENTE DÜŞEN FISILTILAR
Bir Tren ve Üç Ülke - Helîm Yûsiv
Halfeti Gülü - Şeyhmus Diken
Bendewar - Hande Baba
Hayatın Dilsiz İpuçları - Levent Uğur
Biz mi İstedik - Leyla İpek
Diş Ağrısı - Atalay Girgin
Ayak İzlerimi Siliyorum - Aysel Sağır


SAKLANAN FISILTILAR
Mongok Bağları - Gönül Kıvılcım
Sessizce Şarkı Söylüyorduk - Aysun Kara
Son Harem - Peter Prange
Vahşi Kızıl Şafak - Billy O’Callaghan
Giden Bitler ve Terk Edilmiş Bavulun - Öyküsü Yavuz Ekinci

SON SÖZLER
Eylemsiz ve Düşünceli - Hans Zengeler
On Yaşındaki Çocuğun Çığlığı - Hasibe Ayten
Savaş Çocukları Vuruyor - Nevzat Süer Sezgin
Bir Kez Daha Düşünme Vakti - Kiyoshi Nakagawa
Kobane - Qubad Jalizade
Fotoğraf - Müge İplikçi

İçindekiler

Önsöz.............................................................................. Teşekkür......................................................................

İLK SÖZLER
SavaşSüper Bir Şeydir, Barış O Kadar Değil EceTemelkuran............................................................
SavaşınFaydaları AydınÇubukçu.............................................................. TAŞAFISILDAYANÖYKÜLER
Böyle Buyurdu Rüzgar Pelin Batu..................................................................... Sadece Sus ve İzle Yıldız Çakar.................................................................. Kısacık BirAn Fırat Öztürk.................................................................. BazıAnlamlar Pelin Buzluk.................................................................. SınırıAşmalar
Gabriel Binder............................................................................................... Veda
Barbara-Marie Mundt..................................................
Uç UçArtık
TekgülArı.....................................................................
Kurşun
AyşeAkaltun.................................................................

Nefes
HandanGökçek.........................................................
BuYoyo Nasıl Oyuncak
SüreyyaKöle.............................................................
Kırmızının İç Sesiyle
Arzu Demir...............................................................
NişanYüzükleri
İbrahimGenç............................................................
Ruhun Müdürü
DilawerZeraq............................................................
Kamera
LokmanAsihy...........................................................
ÇADIRIN FISILTILARI
Gecenin Şarkısı
ImreTörök...............................................................
AynıToprağınRenginde
YaseminYazıcı.........................................................
Alıcı Kuşlar
Şenay EroğluAksay................................................
Eve Dönmedi
AytenKayaGörgün.................................................
KENTE DÜŞEN FISILTILAR
BirTren ve Üç Ülke
HelimYusiv.............................................................
Halfeti Gülü
Şehmus Diken.........................................................
Bendewar
HandeBaba..............................................................
Hayatın Dilsiz Puçları
LeventUğur..............................................................
Biz mi İstedik
Leylaİpek..................................................................
DişAğrısı
AtalayGirgin............................................................
Ayakİzlerimi Siliyorum
Aysel Sağır........................................................................................
SAKLANAN FISILTILAR
Mongok Bağları
GönülKıvılcım...........................................................
Sessizce Şarkı Söylüyorduk
AysunKara...............................................................
Son Harem
PeterPrange.............................................................
Vahşi Kızıl Şafak
Biily O’Callaghan.................................................... GidenBitlerveTerkEdilmişBavulunÖyküsü YavuzEkinci..............................................................
SON SÖZLER
Eylemsiz ve Düşünceli
HansZengeler...........................................................
OnYaşındaki Çocuğun Çığlığı HasibeAyten.............................................................
Savaş ÇocuklarıVuruyor
Nevzat Süer Sezgin....................................................
BirKezDahaDüşünmeVakti
Kiyoshi Nakagawa....................................................
Kobane Qubad Jalizade.........................................................
Fotoğraf
Müge İplikçi.............................................................. Yazarlar.....................................................................

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Kobane/Taşa Fısıldayan Öyküler

Kobane/Taşa Fısıldayan Öyküler

Yazar:Tekgül Arı