Yeni Reduced price!

BEDEN, TIP ve FELSEFE

Yazarlar: Özen B. Demir ve Adem Yıldırım

22,00 TL

-35%

14,30 TL

- +

Elinizdeki kitap, Türkçe kuram literatüründe pek sık rastlanmayan birtakım özellikleri barındırıyor. Bunlardan ilki, içerdiği tema ve sorunsallaştırdığı izlekler ise, bir diğeri ise metinlerin formudur; nesnesini ele alış tarzı ve üslûbudur. Yazarlarının ifadesinden yardım alınırsa, “Sıradaki iki metnin temel formatı yazışmadır; e-posta üzerinden bir tür çağdaş mektuplaşma biçiminde yürütülmüştür. Bu işteş edim, alelâde bir yazışmadansa, eskilerin deyimiyle ‘mütekabiliyet’ ve ‘muhabbet’ anlamına gelen, Ortaçağ Latincesinden günümüz Avrupa dillerine pek de tahrifata uğramamış bir şekilde seyrüsefer etmiş olan correspondence sözcüğü ile karşılanabilir belki de.”

 

Bugüne dek, Türkçe “tıp ve sağlık” literatürünün kuram ve felsefe ile ilişkilendirilme denemelerinde, dahası bunu eleştirel bir jestle kotarmaya niyet eden çalışmalarda şu veya bu ölçüde ihmal edilen motifler hep olmuştu; zira belki de, bütünlüklü ve çoğul kavrayışı temin eden bir inter-disipliner karşılaşma örgütlen(e)memişti. Beden, Tıp ve Felsefe başlığındaki bu çalışma ise, tam da bu eksikliğin farkındalığını taşıyan bir telafi motivasyonuna sahip olmasıyla sivriliyor.

 

Eserin “Takdim”ini kaleme alan Özgür Taburoğlu da, yazarların ortaya koyduğu ürünü değerlendirirken, çağdaş felsefenin pre-modern düşünüşle kesişimlerini yakalamaya çalıştığı patikalarda geziniyor ve şöyle bir yargıda bulunuyor: “Adem ile Özen’in düşünce alışverişine tanık oldukça, her ikisinin de çok kıymetli saydığım bir dertleri olduğunu fark ettim: Aralıklara bakmak. Özellikle bedenin ne kadar sırlı bir varlık olduğunu anlamaya çalışırlarken.”

Öyleyse, yazışma formatında tasarlanıp yürütülen bir çabanın meyvesi olarak elinizdeki kitap, “beden ve tıp” temalarının “felsefe” ile ilişkilendirilme denemesinden çok daha fazlasını içeriyor.

 

Bir tıp doktoru ile bir felsefe doktorunun, yani bir hekim ile bir felsefecinin tanığı olacağınız bu

karşılaşmasında, ortaklaşılan konular birer vesile kılınıyor ve sözü edilen diyalojik temas, çok

geçmeden geniş aralıklara, çatallanan yollara açılıyor.

Dokunan mekikler ile temas edilen uğraklar ise uzadıkça uzuyor: Platon ve Aristoteles, Foucault ve

fenomenoloji, Canguilhem ve Bichat, Husserl ve Derrida, Nietzsche ve Spinoza, Blanchot ve

Beckett, Marx ve ötesi, canlılık ve yaşam, insan ve hayvan, sağlık ve hastalık, gövde ve beden,

psikiyatri ve antropoloji, psikoterapi ve psikanaliz, Freud ve anti-morfoloji, R. D. Laing ve anti-

psikiyatri, bilim ve edebiyat, feminizm ve queer, biyoetik ve biyoteknoloji, biyopolitika ve mikro-

sosyoloji, tıbbî epistemoloji ve tıp tarihi...

Uğraklar ve duraklar çeşitlenirken, “tıp felsefesi” literatürü özelinde Türkçedeki o geniş boşluğun

bir nebze de olsa telafi edilebilmesi adına, okurların önüne keyifli bir fırsat çıkmış oluyor.

Ucu açık bir davet: Vade mecum… Birlikte yürümekten daha güzeli var mı?

 

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

BEDEN, TIP ve FELSEFE

BEDEN, TIP ve FELSEFE

Yazarlar: Özen B. Demir ve Adem Yıldırım