Yeni Reduced price!

Piyasa Hukukunun İnşası - Zorunlu Arabuluculuk

Yazar: Servet Gün 

16,00 TL

-35%

10,40 TL

- +

Devlet ve hukuk aracılığıyla ‘işleyen piyasalar’ yaratan müdahaleler, ilk bakışta yasama faaliyeti izlenimi verse de; söz konusu müdahalelerin dolayımlanmış bir sınıf müdahalesi biçimi olduğu görülmektedir. Neoliberal siyasanın piyasa yönelimli müdahalelerinin izlendiği çalışmanın ilk bölümünde neoliberal stratejinin popüler kavramlarından biri olan ‘esneklik’ yaklaşımının taşıyıcısı olan belirli kavramlar tartışma zeminine çekilerek, geleneksel iş hukuku anlayışının dönüşüm sürecine sokulduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Zira aktif istihdam politikaları ve bu politikalara bağlı bazı programlar, ilk bölümde inceleme konusu edilmektedir.

İkinci bölümün amacı ise piyasa dışı (meta dışı) olduğu bilinen ve kamusal hizmet statüsü taşıyan yargının piyasalaştırılma sürecine sokulduğu tartışmaya konu edilmektedir. Bugüne kadar meta-dışı kamusal hizmet alanı olarak konumlandırılan yargı faaliyetinin piyasa mantığına tabi kılınarak metalaştırılması, ilk birikim analiziyle örtüşen bir pratik olarak belirmektedir. Böylece ikinci bölümün temel tartışması, yargısal faaliyetin kamusal hizmet alanı dışında işleyen bir piyasa mekanizmasına bağlanmasıysa da; özelde, iş mahkemeleri kanunuyla ‘zorunlu arabuluculuk’ kurumunun getirilmesi ve sınıfsal kazanımların kamu otoritesi önünde talep edilebilirliğini riske edecek bir anlayışın dayatılmasıdır. Çalışmanın ikinci bölümünde detaylarıyla izlenebileceği gibi, arabuluculuk kurumu sadece kamusal hizmetin niteliğini değiştirmekle kalmamakta; aynı zamanda tarihsel süreç içerisinde iş hukukuna içerilmiş olan sınıfsal kazanımları boşa çıkarabilecek bir mekanizmayı da üretmektedir. Zira kamusal hizmet anlayışıyla sıkı ilişki içinde olduğu bilinen mahkeme kapısının yanına ‘piyasalardan doğru alternatif bir kapı mı inşa edilmektedir?’ Sorusu etrafında yargının özelleştirilmesi ve iş yargısında yaşanan gelişmeler sınıfsal yaklaşım esas alınarak değerlendirilmektedir. 

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Piyasa Hukukunun İnşası -  Zorunlu Arabuluculuk

Piyasa Hukukunun İnşası - Zorunlu Arabuluculuk

Yazar: Servet Gün