Reduced price!

“SINIFLAR” ÜZERİNE TARTIŞMALAR - Erik Olin Wright

Yazar: Erik Olin Wright

Okur, bu kitapta, Erik Olin Wright’ın çoktandır etkililiğini kanıtlamış olan Sınıflar (NotaBene Yayınları -2016), eserinin yayımlanışının kışkırttığı tartışmayı ve Wright’ın, bu tartışmanın harekete geçirdiği yeniden kavramlaştırmasını bulacaktır.

43,00 TL

-35%

27,95 TL

- +

Sınıflar, açımlamasındaki duruluğu, araştırmaya yönelimi ve sosyolojik teori ve bulguların siyaset, tarih ve felsefeyle olan geniş ilişkisine gösterdiği ilgiyle sivrilmişti. Bu nitelikler elinizdeki derlemede de bulunmaktadır. Sınıflar’ı okumamış olan ya da ona dair hafızalarını tazelemek isteyen okurlar, onun başlıca tezlerini Birinci Bölüm’de özet olarak bulacaktır.

Siyasal partilerin, sendikaların ya da mücadele örgütlerinin tümü de içinde işgördükleri bir toplum haritasına gerek duyarlar ve bugün toplumsal farklılaşmanın ve eşitsizliğin sürüp gitmesi kadar tartışmalı pek az mesele söz konusudur. Toplumsal dönüşüm arayışında olanlar hangi müttefikleri arayabilirler ve toplumsal ilişkilerin hâkim örüntüsüne meydan okunduğunda hangi çıkarlar söz konusudur? “Sınıflar Üzerine Tartışmalar”a katkıda bulunanlar mevcut sosyolojik modellerin yeterliliğiyle olduğu kadar bu meselelerle de ilgilenmektedirler.

Wright’ın orijinal eseri, sınıf teorisini tarihsel gelişmeyle ve değişik ana toplumsal sınıfların farklı çıkarları, bakış açıları ve potansiyeliyle ilişkilendirmek üzere Marksist ve Weberci fikirlerden yararlanmıştır. Bireylerin yalnızca bir toplumsal sınıfa uygun düşmek zorunda olmadıkları ve bazılarının kendilerini farklı sınıfsal konumların kesişmesinde bulduğu aslında bir dizi ‘çelişkili sınıfsal mevki’nin olduğu konusundaki ısrar, Wright’ın en orijinal algılayışlarından birini oluşturmaktadır. Wright, bu verimli düşünceyi, elinizdeki kitabın Sekizinci Bölümü’nde üstüne basılarak yeniden formüle edilmiş olarak sürdürmektedir.

“Sınıflar Üzerine Tartışmalar”, aynı zamanda ön-kavramları yeniden inceleme ve argümanı empirik testlere tabi tutma yönünde bir istekliliğin de söz konusu olduğu akademik -ve politik- bir tartışmanın örneğidir.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür

Katkıda Bulunanlar

Önsöz

Giriş

1 )Sınıf Yapısı Analizi İçin Genel Bir Çerçeve – Erik Olin Wright

Çeviri: Eren Karaca

 

1. Bölüm: METODOLOJİK SORUNLAR

 

2) Sınıfların Mübadelesi

 

Giriş – Berkeley Sosyoloji Dergisi Editörleri

Çeviri: Gönül Düzer

 

Sınıflardan Yansıyanlar – Erik Olin Wright

Çeviri: Nihat Koçyiğit ve Esin Yeni

 

Wright’ın Analitik Marksizminin Sınırları ve Bir Alternatif – Michael Burawoy

Çeviri: Deniz Ali Gür

 

Burawoy’a Yanıt – Erik Olin Wright

Çeviri: Deniz Ali Gür

 

3) Sınıflar ve Sınıf Analizi – Guglielmo Carchedi

Çeviri: Tahir Emre Kalaycı

 

4) Sınıf Kuramı: Hala Eleştirel Sosyal Bilimsel Analizin Ekseni mi? – Uwe Becker

Çeviri: Nilüfer Yılmaz

 

2. Bölüm: TEORİK SORUNLAR

 

5) Sınıflar Üzerine Sempozyum (Şölen)

 

Sınıf Analizinde Yeni İstikametler – Val Burris

Çeviri: Fulya Alikoç

 

Eğitim, Sömürü ve Sınıf Bilinci – Arthur Stinchombe

Çeviri: Aydın Gelmez

 

Wright’ın Çelişkili Sınıf Mevkiileri Kuramının Bir Eleştirisi – Peter F. Meiksins

Çeviri: Diyar Saraçoğlu

 

İş İlişkileri ve Sınıf Bilinci Oluşturulması – Johanna Brenner

Çeviri: Necati Duran

 

Sömürü, Kimlik ve Sınıfsal Yapı: Eleştirmenlerime Bir Yanıt – Erik Olin Wright

Çeviri: Kemal Özdil

 

6) Sınıf Kuramında Devrim – Philippe Van Parijs

Çeviri: Barış Yıldırım

7) Doğru Sınıfları Yapılandırmak – David Rose ve Gordon Marshall

Çeviri: Gönül Düzer

3. Bölüm: REVİZYONLAR

8) Sınıf Yapısı Kavramını Bir Defa Daha Yeniden Düşünmek – Erik Olin Wright

Çeviri: Barış Yıldırım

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

“SINIFLAR” ÜZERİNE TARTIŞMALAR - Erik Olin Wright

“SINIFLAR” ÜZERİNE TARTIŞMALAR - Erik Olin Wright

Yazar: Erik Olin Wright

Okur, bu kitapta, Erik Olin Wright’ın çoktandır etkililiğini kanıtlamış olan Sınıflar (NotaBene Yayınları -2016), eserinin yayımlanışının kışkırttığı tartışmayı ve Wright’ın, bu tartışmanın harekete geçirdiği yeniden kavramlaştırmasını bulacaktır.