Reduced price!

Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa

Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

35,00 TL

-35%

22,75 TL

- +

Türkiye’de sağlık ve sosyal güvenlik alanları 1980 yılından başlayarak neoliberal politikaların yoğun bir saldırısı ve dönüştürücü uygulamaları ile karşı karşıyadır. Sağlık alanındaki neoliberal saldırıların sonuncusu durumunda olan 2003 tarihli Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP), sağlık sistemini sistematik ve bütüncül olarak neoliberal bir dönüşüme uğratmıştır. Bu dönüşüm Sağlık Bakanlığı (SB)’nın görev ve yetkilerinden başlayarak, sağlık hizmetlerinin her basamakta örgütlenmesini, finansmanını ve sağlık emek gücü ile ilgili politikaları derinden etkilemiştir. Birçok ülkede olduğu üzere Türkiye özelinde de uluslararası örgütlerin reçeteleri ile gündeme gelen bu değişimlerin temel paradigması, sağlık hizmeti sunumunun, finansmanının ve sağlık emek gücü istihdamının devletin sorumluluğundan çıkarılıp mümkün olduğu ölçüde piyasanın ellerine bırakılması olarak tanımlanabilir.

 

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde yaşanan neoliberal dönüşüm ise refah devletindeki dönüşüm paralelinde, bireysellik vurgusu ve kamunun rolünün daraltılmasına odaklı olup, piyasalaşmanın önünü açan uygulamalarla kendini göstermektedir. Emeğin “emek gücü”ne dönüşümü aracılığıyla metalaşan insanın bu sefer de bedeninin her bir parçasının metalaşmasının hikayesi yazılıyor sağlık alanında. İnsanın yurdu olarak ortak mülkiyetine sahip olduğu dünyaya sermayenin el koymasından sonra bu sefer de fiziksel varoluşunun sürdürülebilirliği hakkının nasıl piyasalaştırıldığını göreceksiniz kitabın sayfalarında.

 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz: Oğuz Oyan

 

Giriş: Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

 

SAĞLIK POLİTİKASI

 

Sağlıkta Neden Kriz, Neden Reform/Dönüşüm?

Onur Hamzaoğlu

 

Türkiye’de Sağlık Reformu / Sağlıkta Dönüşüm Programı Süreci

Kayıhan Pala

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Çöküşünün Verileri

Cavit Işık Yavuz

 

AKP’li Yıllarda Sağlık ve Sağlık Politikası

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

 

Şiddetin Gölgesinde Hekimlik: Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Karşı Artan Şiddetin Hekimlik Pratikleri Üzerindeki Etkileri

Gül Çorbacıoğlu

 

BAKIM HİZMETLERİ

Piyasalaşan Bakım: Metalaşma, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Refah Devleti Ekseninde Bir Sorgulama

Reyhan Atasü Topcuoğlu

 

Bölgesel Yaşlı Bakımevleri Kapasitesi ve İnaktiflik Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Bengi Yanık-İlhan, Esra Öztürk, Ayşe Aylin Bayar

 

Farklı Refah Devletlerinin Toplumsal Cinsiyet İçerimlerine Bakım Hizmetleri Üzerinden Bakmak

Özge Sanem Özateş Gelmez

 

EMEKLİLİK

 

Sosyal Güvenlik Reformu Bağlamında Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Ekonomi Politiği

Burcu Gökçe Yılmaz Akın

 

Türkiye’de Değişen Emeklilik Biçimleri: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Metal Sanayi ve Belediye Sektörü İşçileri

Asya Saydam

 

Sosyal Yardımlar

Türkiye’de 2000’li Yıllarda Sosyal Yardımların Niteliği ve İşlevi

Gülcan Urhan, Betül Urhan

 

Türkiye’de Çalışma Karşılığında Yapılan Sosyal Yardım Uygulamaları ve Etkileri

Recep Kapar

 

Türkiye’de Sosyal Yardım Rejimi Altında Yaşamak: Sosyal Yardım Alma ve Alıcısı Olma Disiplininin Oluşumu

Denizcan Kutlu

 

Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardım ve İhtiyaç Tespiti Mekanizmalarının 2001 Sonrasında Kurumsallaşması

Berra Zeynep Dodurka

 

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa

Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa

Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler