Reduced price!

Finansallaşmanın Kıskacında Türkiye'de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek

Editörler: Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı.

31,00 TL

-35%

20,15 TL

- +

Türkiye siyasetinde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. AKP’nin koalisyon hükümeti kurmaya zorlandığı 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra hızla gelişen siyasi kriz ortamı ve bu krizin bir uzantısı olarak çıplak şiddetin gündelikleşmesi, 2010’lu yıllara kadar Türkiye’de siyasi ve toplumsal gelişmeleri açıklarken başvurduğumuz “neoliberal dönüşüm” çözümlemelerini büyük ölçüde rafa kaldırmış görünüyor. Bunun yerine, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dayatılan rejim değişikliğini açıklayacak faşizm, parti-devleti, polis devleti, Bonapartizm gibi olağanüstü devlet kavramsallaştırmalarını işe koşuyor; bunlar üzerinden yakın geleceğe ilişkin öngörüler yapmaya çalışıyoruz. Fransız tarihçi Braudel’in üçlü tarih sınıflandırmasıyla ifade edecek olursak (Braudel 1982), her gün yeni bir krizin yaşandığı bir olaylar tarihi içine hapsolmuş durumdayız; yaşananlara ilişkin konjonktürel ya da uzun dönemli tarihsel çözümlemeler yapmak, “siyaseten mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı” yönündeki iyimser ya da kötümser beklentiler dışında önceliğini yitirmiş görünüyor.

Yaşanan siyasi değişim üzerine düşünenler açısından özellikle kafa karıştırıcı olan, devletin toplumsal ilişkilere müdahalesinin sınırlarının, hukukun üstünlüğü ilkesinin toptan rafa kaldırılması bir yana, modern burjuva hukukunun olmazsa olmazı kabul edilen özel mülkiyetin korunması ilkesinin dahi ihlal edilebildiği şekilde genişlemesi. Marksist yazında bir sermaye projesi olarak tanımlanan neoliberalizmin (Harvey 2006) 1980’den bu yana oldukça başarıyla uygulandığı bir ülke olan Türkiye’de böyle bir siyasi sonucun ortaya çıkmış olmasını nasıl yorumlamak gerekiyor? Olup bitenler neoliberal projeden bağımsız, hatta ona rağmen gerçekleşen, AKP’nin İslamcı çizgisi ya da Erdoğan’ın kişisel tercihleriyle şekillenen bir süreç olarak mı anlaşılmalı? Yoksa indirgemecilik tuzağına düşmeden, hala neoliberal dönüşümün bir sonucu olarak mı düşünülmeli? İkincisini ileri sürüyorsak, ülkeye dayatılan rejim değişikliği ile neoliberal dönüşüm süreci arasında nasıl bir tarihsel bağlantı kurulabilir? Bu kitapta biraraya getirdiğimiz yazılar, yaşanan siyasi dönüşümün neoliberalizmle olan ilişkisini anlamamıza yardımcı olacak tarihsel tespitler, analitik kavramlar ve tartışmalar sunmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Önsöz: Oğuz Oyan

 

Giriş: Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı

 

FİNANSALLAŞMA VE DEVLET

 

Ali Rıza GüngenFinansal Tabana Yayılma Siyaseti ve Türkiye’de Devletin Finansallaşması

 

Ümit Akçay, 2000’li yıllarda Merkez Bankacılığı Uygulamaları ve Borcun “Özelleştirilmesi”

 

 

DEVLET VE SERMAYE BİRİKİMİNİN İNŞAAT HALİ

 

Elif Karaçimen ve Özlem Çelik, Türkiye’de Gayrimenkul ve Finansın Derinleşen ve Yeniden Yapılanan İlişkisi

 

Çağrı Çarıkçı, 2001 krizi sonrası Türkiye’de Büyük Ölçekli Kentsel Yatırım Projeleri: İstanbul Örneği

 

Ulaş Ertuğrul Yılmazer, Çimento Sektöründe Sermaye Birikimi Süreci: Merkezileşme ve Emek Politikaları

 

Sinan Alçın, Devlet Korumasında Sermaye Birikimi: Ulusal İnovasyon Sistemi

 

 

SERMAYE BİRİKİMİ, EMEK VE SERMAYE

 

M. Meryem Kurtulmuş ve Kurtar Tanyılmaz, Küresel Üretim Zincirleri ve Emek: Türkiye Otomotiv Sektörü Deneyimi

 

Coşku Çelik, Sınıf Deneyimi Olarak Güvencesizlik: Antalya Turizm İşçileri Örneği

 

Selfet Duran, Türkiye’nin Yeni Sınıfsal Topografyası, Aleviler ve Kültürel Proleterleşme

 

Orkun Saip Durmaz, Büyük Anlatılara İhtiyacımız Var: Sınıf Analizlerini Devrimci Kuramla Yeniden Buluşturmak

 

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Finansallaşmanın Kıskacında Türkiye'de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek

Finansallaşmanın Kıskacında Türkiye'de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek

Editörler: Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı.