Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği

9786055513078

Hukuk alanı, giderek sermaye birikim rejiminin niteliklerinin belirlendiği bir alan olması nedeniyle kapitalizmin yasalarını içselleştirmekte, böylece hukuksal hizmet metalaşmaktadır.

Yazar: Kasım Akbaş

Stokta

30,00 TL

-35%

19,50 TL

- +

Toplumsal, siyasal ve iktisadi gelişmeler, orta sınıf mensubu olan avukatların konumlarını 'dışarıdan' etkilerken, bir süredir yaşanmakta olan hukuksal değişim ya da dönüşüm de, avukatların yaptıkları işin niceliğini ve niteliğini 'içeriden' etkilemektedir. Hukuksal çıktı, modern ticari işletmenin unsurları ile doğrudan ilişkilidir ve bu çıktının sağlanmasında işlev gören avukatın yeri eskisi gibi 'sağlam' değildir. Hukuk alanı, giderek sermaye birikim rejiminin niteliklerinin belirlendiği bir alan olması nedeniyle kapitalizmin yasalarını içselleştirmekte, böylece hukuksal hizmet metalaşmaktadır.

Artık mesele, avukatlık emek gücü piyasasında ve emek süreçlerinde benzeri bir değişimin yaşanıp yaşanmadığının saptanmasıdır. Bu alanda emek gücü arzının, yani avukat sayısının arttığı uzunca bir zamandır dile getirilmektedir. Bu artış, mesleğe yeni katılanlar açısından avukatlığın kendi büroların da bir serbest meslek faaliyeti olarak yürütülememesini de giderek beraberinde getirmektedir. Bu da köylü ve zanaatkârların işçileşmesinin ön koşulunun avukatlar açısından da geçerli olmaya başladığını akla getirir. Bir diğer deyişle, ücretli avukatlık arızi bir olgu değildir; giderek esas hale gelmeye başlamıştır.


1.Baskı

Baskı Adedi: 1,000

ISBN: 978-605-5513-07-8

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm
Avukatların Toplumsal Konumlarını Anlamakta "Sınıf" Kavramı ve Tartışmaları
TOPLUM ÇÖZÜMLEMESİNDE "SINIF"IN YERİ
Marx'ta Sınıf Kavramı
Marksist "sınıf" kavramının ayırt edici özelliği ve önemi
Marx'ta tarihsel dönüşüm sorunu ve sınıflar mücadelesi
Marx'ta sınıf kavramına ilişkin kısa değerlendirmeler
Weber'in Toplum Çözümlemesi
Toplumsal yapı: Toplumsal etkinlik ve ekonomik etkinlik
"Sınıf mı statü mü?"; "sınıf mücadelesi mi bürokrasi mi?" ve "işçileşme mi teknisyenleşme mi?"
Weber'in toplum çözümlemesine ilişkin kısa değerlendirmeler
20. YÜZYILDA SINIF TARTIŞMASI
Marksist Sınıf Çözümlemesine Yönelik Eleştiriler
Orta Sınıfı Yeniden Tanımlamak
Nicos Poulantzas: "Üretken emek" ve işçi sınıfı
Harry Braverman: "Emek süreci" ve işçi sınıfı Guglielmo Carchedi: "Sermayenin küresel işlevi" ve işçi sınıfı
Eric Olin Wright: "Çelişkili sınıfsal konumlar" ve işçi sınıfı
SINIF VE ORTA SINIF TARTIŞMALARINDAN ÇIKAN SONUÇ
İkinci Bölüm
Avukat Emeğinin Niteliği
AVUKAT EMEĞİ
Emek Kuramı Işığında Avukat Emeği
Kullanım ve Değişim Değerleri
Basit Dolaşım ve Sermaye Dolaşımı
Artı-Değer Olarak Avukat Emeği
Üretken emek
Hizmet üretimi ve emek
AVUKAT EMEĞİNİN METALAŞMASI
Sermayeyi Artıran Avukat Emeği: P-M-P' Mümkün mü?
Büro İşi Olarak Avukat Emeği
ORTA SINIF İÇİNDE AVUKATLIK
Üçüncü Bölüm
Meslek Olarak Avukatlık: Hukuksal Değişim Ve "Piyasa"nın Oluşumu
AVUKATLIK MESLEĞİ
Meslek ve Profesyonel Meslek
Tarihsel Gelişimi İçerisinde Meslek Olarak Avukatlık
OSMANLI, TANZİMAT VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE'DE AVUKATLIK MESLEĞİ
TÜRKİYE'DE MODERN AVUKATLIK MESLEĞİNİ TANIMAK
Meslek Öncesi İlk Durak: Hukuk Eğitimine İlişkin Temel Göstergeler
Mesleğe Katılım ve "Arz Fazlası"
"Talep" Artışı
Arz-Talep Dengesi: Piyasanın Oluşumu ve Sonuçları
Avukat Emeğinin Avukatlık Bürosuna Sunulma Biçimler
Dördüncü Bölüm
Avukatlıkta Değişim: İstanbul Örneği
GİRİŞ
YÖNTEM
BULGULAR VE YORUM
Demografik Göstergeler
Büroya ve Emek Sürecine İlişkin Göstergeler
Mesleğe ve Çalışma Koşullarına İlişkin Tutum ve Görüş
ARAŞTIRMA SONUCU: TESPİT VE ÖNERİLER

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği

Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği

Hukuk alanı, giderek sermaye birikim rejiminin niteliklerinin belirlendiği bir alan olması nedeniyle kapitalizmin yasalarını içselleştirmekte, böylece hukuksal hizmet metalaşmaktadır.

Yazar: Kasım Akbaş