Reduced price!

Akp'nin Şirket Rejimi (TÜKENDİ)

9786059020084

Otoriteryen Muhafazakarlığın Gerilim Hatları:
Kürtler-Cemaat-Aleviler 

Türkiye’nin son 10 yılı toplumsal ve siyasal olarak dört aktörü öne çıkarıyor:

AKP, Gülen Cemaati, Kürtler ve Aleviler.

Yazar: Ercan Geçgin

AKP'NİN ŞİRKET REJİMİ
Otoriteryen Muhafazakarlığın Gerilim Hatları:
Kürtler-Cemaat-Aleviler

 

Türkiye’nin son 10 yılı toplumsal ve siyasal olarak dört aktörü öne çıkarıyor:

AKP, Gülen Cemaati, Kürtler ve Aleviler.

 

12 yıllık iktidarını tamamlamak üzere olan ve ülkeyi bir şirket kültürü ile yöneten AKP, sarsılan içsel-dışsal dengeler ve gelişen toplumsal dinamikler sonucu sancılı bir sürece girdi. AKP’nin oluşturduğu ‘Şirketokrasi’ rejimi, hem geleneksel devlet otoriterliğini yeniden üretip güçlendirmiş hem de ‘otoriteryen muhafazakârlık’ kültürünü bina ederek ‘Şantiye-Rantiye-Zaptiye-Tasfiye’ şeklinde özetlenebilecek yönetim tarzı yaratmıştır. Liberallerden sonra Gülen Cemaati’nin de şirketin ortaklığından ayrılması yeni güç çekişmelerini, tasfiyeleri ve yeni denge arayışlarını beraberinde getirmiştir. Soma’da yaşanan işçi katliamı ise yeni kırılma noktalarından biri olmuştur.

 

Ortadoğu’da önemli bir aktöre dönüşen Kürt Siyasi Hareketi bu yeni dengelerin anahtarı konumuna yükselmiştir. Aleviler ise hem iç siyasal gelişmelerde hem de Suriye’deki iç savaş özgülünde, dolaylı veya dolaysız önemli aktörlerden biri haline gelmiş, Gezi Direnişinin önemli toplumsal gövdesini teşkil etmeleri bakımından da diğer üç aktörün dikkate aldığı bir konumlanmaya sahip olmuşlardır.

 

AKP, Cemaat, Kürtler ve Aleviler arasındaki ilişkileri, yerel, bölgesel ve küresel bağlamlar ile güncel gelişmeler ışığında ele alan Ercan Geçgin, bu aktörlerin iç kırılganlıklarına, manevra alanlarına, tarihsel ve yapısal niteliklerine de dikkati çekiyor. Ayrıca, AKP’nin ‘otoriteryen muhafazakârlık’ ideolojisine dayalı tahakküm ve rıza üretme biçimlerini güncel örneklerle açıklamaya çalışan Geçgin, 17 Aralık 2013’teki Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’ndan sosyal medyaya düşen ‘tapelere’, 30 Mart 2014’deki Yerel Seçim sonuçlarının yarattığı tablodan Soma’daki işçi katliamına ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki bir dizi güncel gelişmeye kadar, bugünden yarına Türkiye’yi nasıl bir denklemin beklediğine de ışık tutmuş oluyor.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 
 
Birinci Bölüm: AKP’nin Şirket Rejimi 
Şirketokrasiye Giriş
AKP’nin İçsel Sorunlara Dışsal Çözüm Arayışının Sefaleti 
AKP Modeli Dindar Nasıl Olunur?
An İtibariyle Son ‘Devlet Baba’ Tahakkümünün Sarsılışı
AKP’nin Neo-Milli Görüş Rotası
AKP’nin Acil Kaçış Rampaları
Proleterleşen Gençliğin İsyanı
Toptan Fiyatına Perakende Hegemonya
AKP’nin Yeni İşletim Sistemi: Dokun, Sürükle ve Bırak!
Son Kavgada Post-Susurluk Süreci: Paralel Devlet-Şirket-Siyaset
İdarettin ve Ülkesinin Aşırı İdareci Hikâyesi
Şirket Çökerken… 
Yeni Türkiye: Rantiye, Şantiye, Tasfiye
 
İki̇nci̇ Bölüm: AKP’nin Otoriteryen Muhafazakârlığı 
AKP’nin Otoriteryen Muhafazakâr Kimliği 
Otoriteryen Muhafazakârlığın Toplumsal Kaynakları 
Otoriteryen Muhafazakârlığın Dayandığı Çifte Hareket 
‘Devlet Baba’dan ‘Tayyip Baba’ya: Muktedirin Milli Patronluğu
Türkiye’de İşçi Sınıfı Yükselen Faşizmin Toplumsal Tabanı Olur mu?
 
Üçüncü Bölüm: Bir Alt-Hegemonya Olarak Gülen Cemaati 
Cemaatin Kürt Sorunuyla İmtihanı 
Alkolsüz Bira Tadında Paralel Devletler Savaşı
‘Piyasa Barışı’nın Rekabetinde Öcalan ve Gülen’in Taraf’ları
Cemaat ve AKP: Bir Simbiyotik İlişkinin Çözülüşü
Cemaat Bugünün Bektaşiliğine mi Soyunuyor?
İki Yanlıştan Bir Doğru Çıkmaz
Paralel Gerilim Üçgeni: Cemaat, Kürtler ve Aleviler 
 
Dördüncü Bölüm: Kürt Sorunu, Çözüm Süreci ve Ortadoğu 
Kürt Gençleri Ne İstiyor?
Türk Sağının Suriye İştahı
Kürtleşen Ölümler
Siyasal Etnik Toplum Olarak Kürt Entitesi
10 Soruda Kürt Sorununda Müzakere Süreci ve Ortadoğu 
AKP’nin ‘Barış’ı, Suriye’nin Savaşı mı?
Yaşasın Süreç Partisi!
Kürt Sorununda AKP’nin Bol Köpüklü Ayran Kardeşliği
AKP’nin Bölgesel Oryantalizmi: Reyhanlı’yı ABD’den Görmek
Rojava Ruhu ve AKP’nin Suriye Hesapları 
Ortadoğu’nun Etnik Faylarına Döşenen Kan Hatları
 
Beşinci Bölüm: Aleviler 
Türk-İslam Sentezi Yolunda Alevilere ‘Cem Camii’ Projesi
Alevilerin 3M’si 
Devlet, AKP ve Aleviler
Gezi Direnişi Bir Alevi Ayaklanması mıydı?
 
Altıncı Bölüm: Gerilim Hattında ‘Yeni Türkiye’
‘Yeni Türkiye’nin Karizma Troykası: Erdoğan, Gülen ve Öcalan
AKP-Gülen Cemaati Kavgası Nereye Doğru Gidiyor?
30 Mart 2014 Yerel Seçimi’nden 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimine Türkiye 
Etnik Siyasal Toplum ve Etnik Sivil Toplum Kavramsallaştırması Bağlamında Akp, Cemaat, Kürtler ve Aleviler

 

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Akp'nin Şirket Rejimi (TÜKENDİ)

Akp'nin Şirket Rejimi (TÜKENDİ)

Otoriteryen Muhafazakarlığın Gerilim Hatları:
Kürtler-Cemaat-Aleviler 

Türkiye’nin son 10 yılı toplumsal ve siyasal olarak dört aktörü öne çıkarıyor:

AKP, Gülen Cemaati, Kürtler ve Aleviler.

Yazar: Ercan Geçgin