Sınır ve Sınırdışı

9786059020206

Günümüzde bir yandan küreselleşmenin etkisiyle dünya ölçeğinde dolaşım artar ve sınırlar daha geçirgen hâle gelirken, diğer yandan güvenlikçi kaygılar ve yeni yöntemlerle devletler sınırlarını tahkim etmektedir. 

Yazarlar: İbrahim Soysüren / Didem Danış

Stokta

41,00 TL

-35%

26,65 TL

- +

Günümüzde bir yandan küreselleşmenin etkisiyle dünya ölçeğinde dolaşım artar ve sınırlar daha geçirgen hâle gelirken, diğer yandan güvenlikçi kaygılar ve yeni yöntemlerle devletler sınırlarını tahkim etmektedir. Ulus-devletlerin egemenlik anlayışları, güvenlik politikaları ve ekonomik beklentileri çerçevesinde şekillenen sınır politikaları ve sınırdışı uygulamaları, yabancılar ve vatandaşlarla kurdukları ilişkiyi de yeniden tanımlamaktadır. Türkiye hem sınırları hareketli, hem de her yıl çok sayıda yabancının sınırdışı edildiği bir ülke olmasına rağmen, sınır ve sınırdışı uygulamaları alanında Türkçede yok denecek kadar az yayın bulunmaktadır. 11 Nisan 2014’te uygulamaya giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye’de sınır yönetimi ve sınır dışı konularını çok yönlü bir şekilde ele almak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Prof. Dr. Rona Aybay ve Prof. Dr. Sema Erder’in önsözleriyle başlayan bu kitap, hukuk, antropoloji, sosyoloji, tarih, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi farklı disiplinlerden yazarların katılımıyla sınır ve yabancıların sınırdışı edilmesi konularını hukuki, kuramsal ve uygulama boyutlarıyla ele almaktadır.

 

Kitaba katkıda bulunanlar: Damla B. Aksel, Özge Biner, Didem Danış, Esra Dardağan, Sinan Dinçer, Deniz Genç, Taner Kılıç, Utku Kılınç, Lülüfer Körükmez, Buğra Özer, H. Neşe Özgen, Mustafa Poyraz, İbrahim Soysüren, Güven Şeker, H. Pınar Şenoğuz, Orçun Ulusoy ve Abdülhalim Yılmaz.

İÇİNDEKİLER 
Yazarlar
Önsöz (Sema Erder, Rona Aybay)
Giriş (İbrahim Soysüren ve Didem Danış)
 
SINIR ÜZERİNE ÇAPRAZ BAKIŞLAR
Deniz Genç: Türkiye’nin Yabancıların Hareketliliğine İlişkin Sınır Politikası
Didem Danış ve Damla B. Aksel: Sınır Yönetiminde Devlet ve Yeni İdare Biçimleri: Türkiye-Irak Sınırı
H. Pınar Şenoğuz: Türkiye-Suriye Sınırında Bir Kasabadan Sözlü Tarihle Sınıra Bakmak
H. Neşe Özgen: Sınırı Düşünmek ya da Sınırda Düşünmek (söyleşi)
 
SINIRDIŞINA HUKUKSAL BAKIŞ
İbrahim Soysüren: Yabancıların Sınırdışı Edilmesi: Kavramsal Bir Tartışma ve Alternatif Bir Tanım İçin Notlar
Esra Dardağan Kibar: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Sınırdışı Etmeye İlişkin Hükümlerinin Getirdiği Yenilikler
Abdülhalim Yılmaz: Türkiye’de Yabancıların Sınırdışı Edilmesi: Uygulama ve Yargısal Denetim
Orçun Ulusoy ve Utku Kılınç: Yabancıların Sınırdışı İşlemlerinde AİHM İçtüzük Kural 39 ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yolları
 
SINIRDIŞININ SOSYAL SİYASAL BOYUTU
Mustafa Poyraz: Toplumsal yaşamın önemli çelişkilerinden biri olarak dışlanma veya dışarı edilme
İbrahim Soysüren: Sosyal Bilimler Yazınında Ulus-Devlet ve Yabancıların Sınırdışı Edilmesi Üzerine
Sinan Dinçer: Ya Sev Ya Terket’in Ermenicesi: Osmanlı Devletinde Tabiiyet ve Sınırdışı Uygulamalarından Bir Fasıl
Lülüfer Körükmez: “Ermeni’nin Bavulu Her Zaman Kapının Arkasındadır”: Sınırdışı Edilme Korkusu ve Çelişik Sınırdışı Etme Uygulamaları
 
VAN VE SINIRDIŞI
Özge Biner: Yasanın ve sınırın içinde kalabilmenin kural(sızlığ)ı: Türkiye’de Yasallık ve Sınırdışı Edilebilirlik Arasındaki İlişkiye Dair Çıkarımlar
Güven Şeker ve Buğra Özer: Kamu Yönetiminde İstenmeyen Yabancıları Sınırdışı Etme Faaliyeti ve Kolluk Uygulaması
Taner Kılıç: Batı Sınırından Doğu Sınırına: Geri Kabul Anlaşması, “Push Back” ve Özbek Mülteciler

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Sınır ve Sınırdışı

Sınır ve Sınırdışı

Günümüzde bir yandan küreselleşmenin etkisiyle dünya ölçeğinde dolaşım artar ve sınırlar daha geçirgen hâle gelirken, diğer yandan güvenlikçi kaygılar ve yeni yöntemlerle devletler sınırlarını tahkim etmektedir. 

Yazarlar: İbrahim Soysüren / Didem Danış