Şirket Egemenliği Çağı

9786055513108

Bu kitap, 20. yüzyılda sosyal devlet biçimine evrilen kapitalist devletin liberal devlet biçimine geri dönüşünü sınıf mücadeleleri perspektifiyle inceliyor. Sosyal devletin yerine geçen yeni liberal "ceza devleti"nin cezalandırma politikalarını sergiliyor. Günümüzde kapitalistlerin devletin yönetiminde yoğunlaşan ve dolaysızlaşan iktidarını somut örneklerle ortaya koyuyor.

Yazar: Yasemin Özdek

Stokta

29,00 TL

-35%

18,85 TL

- +

Bugün dünyanın birçok ülkesinde siyasal kararlar, artık dev şirketlerin yöneticileri ve sermaye örgütleri tarafından alenen alınıyor. Siyasal kararların alınma sürecinin parlamento dışına kayması, siyasal alanı özelleştiriyor ve temsili demokrasileride factogeçersizleştiriyor. Sosyal işlevlerinden giderek sıyrılan devletin baskı politikalarının öne çıkması ise, siyasal rejimlerin otoriterleşerek olağanüstü hal usullerinin süreklilik kazanmasında izleniyor. Küresel sermayenin dünya çapında uygulamakta olduğu yeni program, 20. yüzyılın toplumsal kazanımlarını topyekun tehdit ediyor. Bu program, sosyal devletin yanında temsili demokrasiyi de çökertiyor ve hukuk güvenliğini ortadan kaldırıyor. Sosyal devlet niteliğinden sıyrılan kapitalist devlet, çıplak bir şiddet aygıtı halini alıyor ve cezalandırma iktidarını yoğunlaştırıyor.

Bu kitap, 20. yüzyılda sosyal devlet biçimine evrilen kapitalist devletin bugün yeniden liberal devlet biçimine geri dönüşünü sınıf mücadeleleri perspektifiyle inceliyor. Sosyal devletin yerine geçen yeni liberal "ceza devleti"nin cezalandırma politikalarını sergiliyor. Günümüzde kapitalistlerin devletin yönetiminde yoğunlaşan ve dolaysızlaşan iktidarını somut örneklerle ortaya koyuyor.


1.Baskı

Baskı Adedi:1500

İSBN:978-605-5513-10-8

İÇİNDEKİLER

1 Sosyal Devletin Yükselişi ve Çöküşü
Vahşi Kapitalizmden Sosyal Hak Mücadelelerine
Sosyal Devletin Yükselişi
Sosyal Devletten Yeni Liberal Devlete
İktidarın ve Hukukun Dönüşümü
Sonuç
2 Türkiye'de Şirket Egemenliği Devri
Sömürgeciliğin Yeni Kurumları: Yatırımcı Konseyleri
Türkiye Yatırım Danışma Konseyi
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
Sonuç
3 Yönetişim ve Kalkınma Ajansları
4 Devlet ve Demokrasi: Marksizmin Güncelliği
5 Küreselleşme Sürecinde Ceza Politikalarındaki Dönüşümler
Yeni Ceza Yasalarının "Reform" İlkeleri
Ceza Reformunun Toplumsal, Ekonomik ve 
Politik Boyutları
6 Ceza Reformunun Görünmeyen Yüzü:
Hapishanelerde Zorla Çalıştırma
Türkiye'de Mahkum Emeğinin Yeni Dönemi

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Şirket Egemenliği Çağı

Şirket Egemenliği Çağı

Bu kitap, 20. yüzyılda sosyal devlet biçimine evrilen kapitalist devletin liberal devlet biçimine geri dönüşünü sınıf mücadeleleri perspektifiyle inceliyor. Sosyal devletin yerine geçen yeni liberal "ceza devleti"nin cezalandırma politikalarını sergiliyor. Günümüzde kapitalistlerin devletin yönetiminde yoğunlaşan ve dolaysızlaşan iktidarını somut örneklerle ortaya koyuyor.

Yazar: Yasemin Özdek