Politika - Toplum  Bu kategoride 165 kitap var.

0 Review(s)

Derleyen : Özay Göztepe

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: bell hooks Çeviri: Umur İda

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Georg Lukacs Çeviri Editörü: Doğan Barış Kılınç

27,30 TL 42,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar: Alexander Kluge ve Oskar Negt Çeviri: Müge Atala

29,90 TL 46,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Derleyen: Çağla Ünlütürk Ulutaş

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Servet Gün 

10,40 TL 16,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Kevin Floyd Çevirmenler: Pınar Büyüktaş & T. Onur Çimen

19,50 TL 30,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Özay Göztepe 

15,60 TL 24,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar: Cengiz Türüdü - Naim Kandemir

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

YAZAR:   ÖZEN B. DEMİR

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Derleyenler:Aynur ÖzuğurluAtakan BükeErcüment ÇelikMetin Özuğurlu

25,35 TL 39,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Derleyenler: Ulaş Taştekin & Cenk Ağcabay

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Aytuğ Atıcı

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Erik Olin Wright Okur, bu kitapta, Erik Olin Wright’ın çoktandır etkililiğini kanıtlamış olan Sınıflar (NotaBene Yayınları -2016), eserinin yayımlanışının kışkırttığı tartışmayı ve Wright’ın, bu tartışmanın harekete geçirdiği yeniden kavramlaştırmasını bulacaktır.

27,95 TL 43,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: KENAN GÜNGÖR

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazar: Arzu Özsoy Özmen

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazan ve Resimleyen: Nadia Fink, Pitu Saá Çeviri: Nergis Turan

11,05 TL 17,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Denizcan Kutlu, Çağrı Kaderoğlu Bulut

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Editörler: Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı.

20,15 TL 31,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Eşine Şiddet Uygulamış Cezaevindeki Erkekler Kadına yönelik şiddet, eleştirel erkeklik incelemeleri ve toplumsal cinsiyet konularına ilişkin önemli bir kaynak niteliğinde değerlendirilebilecek bu kitap aynı zamanda, hayata ve insana duyulan sevginin, kadının özgürleşmesine duyulan özlemin de bir dışavurumu niteliğinde… GİZEM ÇELİK

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kolektif bir vicdan çalışması olan “KUYUNUN DİBİNDEKİ TAŞ” Türkiye halklarının aydınları ve denizaşırı kıtalara sürgün edilen Ermeni halkının evlatlarının seslenişidir. Mehmet Özer

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Genişletilmiş 4. Baskı Yazar:Ahmet Altay Dikmen

25,35 TL 39,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap ODTÜ'nün akademik-bilimsel gelişiminin yanısıra kültürel tarihini de ele alıyor. Ancak ODTÜ tarihi aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin ve solun tarihidir. Solun tarihine değinmeden ODTÜ tarihi anlatılamaz.

33,15 TL 51,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu kitap sizi beyaz yakalı işçiden orta sınıf üyesine uzanan bir serüvene davet ediyor. Keyifli yolculuklar.

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Susanne Soederberg bugüne nasıl gelindiğini para toplumunun yarattığı eşitlik görüntüsünün ardındaki iktidar ilişkilerini ve devlet müdahalelerini inceleyerek açıklıyor. 

28,60 TL 44,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Üzerine çok konuşulan bir tarihsel kesiti, pek çok bilinmeyen yönüyle ve birçok ilki içererek, çapraz tanıklıklarla yansıtan bir dönem kitabı "Orhan Keskin: Bana Beyaz Bir At Getirin" genişletilmiş 3. Baskısıyla raflarda...

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Marx’ın ve Marksizmin “sınıf”ı kavrayış biçimlerine dair önemli tartışmaları açığa çıkaran Erik Olin Wright’ın Sınıflar adlı bu temel çalışmasında Marksizm içi birçok polemiğin izlerini bulacaksınız.

27,30 TL 42,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Mark Neocleous, Sivil Toplumu Yönetmek başlıklı çalışması ile kuramsal ard-alanını oluşturduğu devlet-iktidar-güvenlik tartışmalarının sınıf temelli bir analizini, Devleti Tahayyül Etmek, Güvenliğin Eleştirisi ve Savaş Erki Polis Erkikitaplarından sonra şimdi de Evrensel Hasım ile devam ettiriyor.

22,75 TL 35,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Türkiye’nin öncelikli sorununun “Kemalizm’den kurtulmak” olduğunu düşünen akımlarla, çareyi tarih-dışı ve gerçekçilikten uzak bir şekilde 1930’lara, yani “Kemalizm’in altın çağı”na dönmekte gören akımların materyalist bir analiz ve eleştirisi

13,00 TL 20,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Yazarlar: Ümit Akçay - Ali Rıza Güngen

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Sayısız görüşmenin, titizlikle yürütülen yoğun bir araştırma sürecinin ürünü olan bu kitap; bisiklet otoriteleri tarafından gelmiş geçmiş en iyi tırmanışçılar arasında gösterilen, hatta pek çoklarınca en iyisi kabul edilen “Korsan” lakaplı bisikletçinin hayatı ve ölümünü anlatıyor.    Yazar: Matt Rendell                               

29,25 TL 45,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Michel Foucault, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Antonio Negri & Michael Hardt, Judith Butler, Agnes Heller, Nikolas Rose & Paul Rabinow, Donna Haraway, Roberto Esposito ve Michael Dillon’da biyopolitika kavramının görünümleri.

22,10 TL 34,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitap işçi konfederasyonlarının kuruluş dönemlerinden başlayarak 90'lı yılların ortalarına kadarki eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. 

14,95 TL 23,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Köle ticareti ve sömürgeleştirmenin damgasını vurduğu bir Kıta ve bu Kıta’yı özgürleştirmek için 1940-1980 yılları arasında, özellikle de 1945’den sonra kurulan yeni uluslararası hukuk düzleminde mücadele veren önderler, yani Afrika Devrimi’nin figürleri.

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Facebook, Twitter, Youtube biz kullanıcıları sömürüyor mu? Bu platformları kullanırken gizliliğimiz güvence altında mı? Christian Fuchs bütünlüklü bir sosyal medya analizi sunarken bizleri sosyoloji kuramları, Marksist ekonomi politik, katılım kültürü ve kamusal alan gibi farklı uğrakları olan bir yolculuğa çıkarıyor ve başka bir sosyal medyanın olanağını...

32,50 TL 50,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Hegel'in "Kavram kendi hakkını arar" ifadesine referansla başlayan serinin ilk kitabında Onur Kartal, Biyopolitika kavramının belirlenim kazanmasını sağlayan tarihsel uğrakları Platon ve Aristoteles'ten başlayıp Ortaçağ düşünürleri, Hobbes, Spinoza, Hegel, Marx ve Nietzsche ile dolayımlanarak Arendt'e kadar takip ediyor.

21,45 TL 33,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Memo Tembelçizer çocukluğundan bugüne mizah serüvenini ve yaşamını anlatıyor… Memo’nun mizahi üslubu ve çizgilerinden örneklerle Türkiye mizah dergiciliğinin çeyrek asrını içerden izleyeceksiniz… 

12,35 TL 19,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Dünya ve Türkiye ölçeğindeki ekonomik, sosyal ve siyasal süreçleri ve İslâmcılığın etkileşime girdiği neoliberal ve postmodern yaklaşımları ele alan çalışmanın en önemli savunusu, günümüz İslâmcılığının bunlarla uyumunun konjonktürel değil yapısal olduğudur.

16,25 TL 25,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kitapta; bilim iktidar için nedir? İktidar bilimi nasıl tanımlamaktadır, neden ve nasıl kullanmaktadır? Bunu hangi araçlarla gerçekleştirmekte ve kim için yapmaktadır? Hangi aktör, neden öne çıkmaktadır? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. 

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

"AKP, Ortadoğu ve Türkiye" üzerine olan bu çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. 

19,50 TL 30,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

“İlişkiler, tartışmalar ve çelişkiler ışığında uluslararası sendikal harekette son örgütlülük modelleri ve ortaya konulan yeni örgütlülük eğiliminde, eskinin izleri…” 

17,55 TL 27,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bilgiye, özgüvene, insan ve yaşam sevgisine dayanan devrimin dünyanın en büyük süper gücünün yok etmeye yönelik her saldırısını, ki dile kolay, 634 belgeli tanıklı komplo, boşa çıkarma yeteneğinin yakın dünya tarihinde eşinin benzerinin olmaması gerçeğini anlatıyor... Mao'nun o ünlü, “emperyalizm kağıttan kaplandır” sözü bu kitabı okurken sıkça akla geliyor 

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Kapitalizm diğer her şeyi olduğu gibi kültürü de meta biçimiyle karşımıza çıkarmaktadır. Ancak çalışmanın özellikle iletişim alanında neyin kültürel ürün olup neyin olmadığına ilişkin epeyce uzun bir zamandır devam eden ve neredeyse ‘kültürel kamplaşma’ denilebilecek bir düzeye varan bu tartışmalarda kısırlaştırıcı unsura getirdiği açıklık kendisini her...

20,80 TL 32,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Bu hikayeler bu ülkedeki çocukların gerçek hikayeleri. "Devlet Dersi"nde sokağa çıktığı için öldürülen, kötü muameleye maruz kalan, sokağa çıkılması yasak kentlerde ölen, iş cinayetinde, okulların güvensizliğinde yaşamını kaybetmiş, istismara uğramış, cezaevinde ölümle tanışmış çocukların hikayeleri… Yazar: Gökçer Tahincioğlu

14,30 TL 22,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Türkiye solunun bileşenleri olarak sosyalistler, CHP ve  rejime karşı dişe diş bir mücadele sürdüren Kürt siyaseti,  faşizmi yenmek ve demokratik, sosyal, emek yanlısı, laik bir Cumhuriyet’in inşası için nasıl daha etkili, omuz omuza yol arkadaşlığı yapabilirler ? Bunun önünde ne tür engeller var? Önyargılar, katılıklar aşılabilir mi? Geçmişin...

16,90 TL 26,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Türkiye’de sosyal yardımları kuramsal ve olgusal temellerine yerleştiren kitap, sosyal yardımları, yedek işgücü ordusu, ücret ilişkisi, emek gücünün değeri, emek gücünün yeniden üretimi, kapitalist birikim gibi kategoriler etrafında kuramsal olarak yeniden inşa ediyor.

29,25 TL 45,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

Marksizm ve Kadınların Ezilmişliği’nde ortaya konulan tezin ana hatları, kapitalizme ve kadınların ezilmişliğine dair tarihsel-materyalist kuramsallaştırmaların titizlikle geliştirilmesi için vazgeçilmez kaynaklar sunmaktadır.Sosyalist-feminist araştırmalar için yeni bir yönelimin önünü açmıştır.

24,70 TL 38,00 TL -35%
İndirimli
0 Review(s)

(1. ve 2.Cilt Birleştirilmiş Yeni Basım) Paris Komünü nasıl ortaya çıktı? Gün gün neler yaşandı?Hangi tarihsel deneyimler nasıl oluştu? Komün nasıl bastırıldı? Sonrasında neler oldu?Komüncüler anılarını mektuplarda nasıl yansıttılar? Bu soruların cevabını veren bir tek kaynak var: Lissagaray’ın kitabı.

33,80 TL 52,00 TL -35%
İndirimli
165 kitabın 1 - 60 arası gösteriliyor.