Yayına Hazırlanan Kitaplar

1) Sınıflar - Eric Olin Wright

2) Sınıflar Üzerine Tartışma - Ed. Erik Olin Wright (Uwe Becker, Johanna Brenner, Michael

Burawoy, Val Burris, Guglielmo Carchedi, Gordon Marshall, Peter F. Meiksins, David Rose, Arthur

Stinchcombe, Philippe Van Parijs, ve Erik Olin Wright)

3) Amerikan Dış Politikası - Perry Anderson

4) Toplumsal Varlığın Ontolojisi – Lukacs

5) Genç Hegel - Lukacs

6) Sosyal Medya: Bir Eleştirel Giriş - Christian Fuchs

7) Üretim Siyaseti: Kapitalizm ve Sosyalizmde Fabrika Rejimleri – Michael Burawoy

8) Yeni Anlaşma Mümkün mü?: 1929 ve 2008 Krizleri - Mustafa Kemal Doğru

9) Marksist İktidar Teorisi: Kansu Yıldırım – Ebubekir Aykut

10) HDP: Peki ya Şimdi? Can Kaya – Ersin Vedat Elgür

11) Neoliberalizm ve Tarımda Özelleştirme - Necdet Oral

12) Toprakyiyiciler: Neoliberal Kentin İnşası: Yusuf Ekici

13) Kurthan Fişek'le "Das Yönetim" - Ed. Levent Demirelli & Recep Aydın

14) Sermayenin Coğrafyası: Yayılan Sermayenin Daralan Mekanları: Ayşegül Kars

Kaynar

15) İşletişim: Kişisel Gelişim Kitaplarının İletişim Anlayışının Eleştirisi: İlker Özdemir

16) Queer Teori - Annamarie Jagose

17) Hedef Çocuklar: Gerçek Bir Polisiye - Serdar M. Değirmencioğlu

18) Ululardan Bir Ulusun Memo: Memo Tembelçizer Hayatını Anlatıyor - Aydın Demirel

19) Arkamda Aşk Önümde Namlular - Tekgül Arı (Roman)

20) Trinidad'ın Dönüşü - Selim Erdoğan (Bilim Kurgu)

21) Yuh - Fulya Bayraktar (Öykü)