Karl Kosch Kitabı

9786055513139

Bu derlemedeki makaleler, Korsch'la ilk kez karşılaşan Türkiyeli okura güzel bir tanışma, Korsch'u bildiğini düşünenlere ise bazı ezberlerini bozma imkânı sunmakta. Nitekim Korsch'un, dikkatle okunduğunda, günümüz Türkiye'sine dair de çok şey söylediği hayretle fark edilecektir. 

Yazar: Vefa Saygın ÖĞÜTLE

Stokta

37,00 TL

-35%

24,05 TL

- +

"Marx bugün için, işçi sınıfının sosyalist hareketinin çok sayıdaki öncülerinden, kurucularından ve geliştiricilerinden sadece birisidir"

"Marksizm'in araştırma konusu, pozitif hâliyle mevcut kapitalist toplum değil, kanıtlanabilir bir biçimde işleyen parçalanma ve çürüme eğilimleri içersinde ifşa edilmiş şekliyle, çökmekte olan kapitalist toplumdur"

"Ortodoks Marksizm'in felsefe karşısındaki tutumu, sığ bir Aydınlanmacının din karşısındaki tutumuna benzemektedir"

"...burjuva devrim teorisinin, Jakobenizm'in ve Blanquicilik'in doğum lekelerini üzerinde taşıyan Marksçı proletarya devrimi teorisi..."

"1914'ün sosyal demokratlarının sosyal nasyonalizmi, 1933'ün nasyonal sosyalizmine dönüştü (...) devrimin gök gürültüsünü karşıdevrimci saldırganlık lehine ödünç alan gerici girişimler..."

"New York Times ile Nazi basını arasında özsel anlamda fark yoktur. Dev kapitalist şirketlerin seksen küsur sesi ile Goebbels'in tek bir hoş sesi arasında ilkece fark yoktur"

"Faşizm, (...) rasyonel hedef-güdümlü bir devlet pratiğini, (devletin halkı, ırk ve kitlenin temsil ettiği) tamamen irrasyonel bir devlet mitolojisiyle birleştirir"

"...'komün', neredeyse bin yıllık tarihsel gelişimi içersinde, parlamentodan daha eski bir burjuva hükümet formunu temsil eder"

Bu kışkırtıcı ve aynı zamanda zihin açıcı pasajların sahibi olan Karl Korsch, Marksizm içindeki özgün yerini hâlen koruyor. Bu derlemedeki makaleler, Korsch'la ilk kez karşılaşan Türkiyeli okura güzel bir tanışma, Korsch'u bildiğini düşünenlere ise bazı ezberlerini bozma imkânı sunmakta. Nitekim Korsch'un, dikkatle okunduğunda, günümüz Türkiye'sine dair de çok şey söylediği hayretle fark edilecektir. Günahları sevapları, doğruları yanlışları ya da çelişkileriyle bir üstad var karşımızda! Belki doğruları kadar yanlışlarından da çok şey öğreneceğimiz bir üstad...


1.Baskı

Baskı Adedi:1000

ISBN: 978-605-5513-13-9

İÇİNDEKİLER

1.Bölüm - Karl Korsch üzerine metinler
Hedda Korsch ile Görüşme: Karl Korsch'un Anıları
Hedda Korsch
Marksizmin, Devrim Felsefesinden Proleter Eylemin Bilimsel
Kuramına Doğru Geliştirilmesi Yolunda Karl Korsch'un Yeri
Erich Gerlach
Karl Korsch'un Devrimci Marksizme Katkısı
Paul Mattick
Karl Korsch: Tarihselleştirilmiş Diyalektik
John Rundell
Karl Korsch: Gelişme ve Diyalektik
James Watson
Karl Korsch'ta Marksizm ve Sosyal Bilimler: Bir Paradoks
İmâsı mı?
Vefa Saygın Öğütle
Korsch İspanya'da
Paul Piccone
2.Bölüm -Karl Korsch Metinleri
A- Temel Marksizm Kavrayışı
Sosyalizasyon Nedir?
Marksist Diyalektik
Materyalist Diyalektik Üzerine
Niçin Bir Marksistim?
Marksizm'in Başlıca İlkeleri
Dogmatik Olmayan Bir Marksizm Yaklaşımı
Bugün İçin Marksizm Üzerine On Tez
B- Marksizm'de Kriz
Marksizm'in Krizi
Kriz Teorisinin Materyalist Bir Müzakeresi İçin Bazı Asli
Önvarsayımlar
Marksçı Ortodoksinin Geçip Gidişi: Bernstein-Kautsky-
Luxemburg-Lenin
Marksizm ve Proleter Sınıf Mücadelesinin Güncel Görevi
C- Lenin ve Sovyetler Birliği
Lenin ve Komintern
Rusya ve Komünist Parti Üzerine Görüş
Rusya'da Marksist İdeoloji
Bir Filozof olarak Lenin
D- Fransa, Almanya ve İspanya: Devrimci Pratikler
Almanya'da Politik İşçi KonseyleriSorununun Evrimi
Devrimci Komün
İspanyol Devrimi
Devrimci İspanya'da Ekonomi ve Siyaset
E- Faşizm ve Karşıdevrim
Faşist Devlet Kavrayışının Eleştirisine Yönelik Tezler
Devlet ve Karşıdevrim
Faşist Karşıdevrim
İşçilerin Faşizme Karşı Mücadelesi
Britanya için Savaş, Demokrasi için Savaş ve İşçi Sınıfının
Savaş Hedefleri

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Karl Kosch Kitabı

Karl Kosch Kitabı

Bu derlemedeki makaleler, Korsch'la ilk kez karşılaşan Türkiyeli okura güzel bir tanışma, Korsch'u bildiğini düşünenlere ise bazı ezberlerini bozma imkânı sunmakta. Nitekim Korsch'un, dikkatle okunduğunda, günümüz Türkiye'sine dair de çok şey söylediği hayretle fark edilecektir. 

Yazar: Vefa Saygın ÖĞÜTLE