Bruno Bauer ve Karl Marx

9786055513283

Elinizdeki kitap Türkiye literatüründeki iki önemli eksiğin farkına varmak için muazzam ipuçları sunuyor.

Yazar: Zvi Rosen

Stokta

36,00 TL

-35%

23,40 TL

- +

(Arka Kapaktan)

Elinizdeki kitap Türkiye literatüründeki iki önemli eksiğin farkına varmak için muazzam ipuçları sunuyor. İlki, Marx'ın entelektüel gelişimi ve onun Hegel ile Genç Hegelciler'e tarihsel referanslarıyla ilgili. Türkiyeli okurun ağırlıklı bir kısmı bu ilişkiyi, Marx'ın Feuerbach ve Hegel'e ilişkin kendi değerlendirmeleri üzerinden okuyor ve -işin ilginç yanı- olduğu gibi kabulleniyor. Aynı durum özellikle Bruno Bauer'e odaklanmış eleştirilerin yoğunlaştığı Kutsal Aile (Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi) için de geçerli. Marx bu metinde eski arkadaşı Bauer'e oldukça nükteli ve hakaretamiz ifadelerle, politik bir kopuşu belirginleştirmek amacıyla saldırıyor. Bauer'in teorik konumu hiç bilinmese de, Marx'ın güçlü kalemi okuyanları büyülü biçimde kendi yanında saf tutmaya zorluyor. Lakin büyü, yazarının bilincinde olduğu ama okurunun hiç tanışmadığı tarihsel bir arka planı da yoğun bir sisle perdelemeye başlıyor. Kant'tan başlayıp, Fichte, Schelling, Hegel ve Bauer'in de içinde olduğu Genç Hegelcilerle devam eden Alman Felsefesi geleneği ve onun en yetkin silahı diyalektiğin tarihsel gelişimi görünmez kılındığında Marksist literatürün Türkiye'deki çorak coğrafyası ile karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Bruno Bauer ve Karl Marx bu çorak uzamı yeşillendirmek için kışkırtıcı bir başlangıç.

Kitabın önemini bir kat daha arttıran ikinci özelliği ise günümüzle oldukça yakından ilgili; lakin bu önem sadece dikkatli okurun gözlerine açık ve oldukça dolayımlı. Augustinus'tan Thomas Aquinas'a, Anselmus'tan Dun Scotus'a kadar işlenen Hıristiyan teolojisi Spinoza'dan Hegel'e kadar uzanan tarihsel aralıkta da oldukça nitelikli bir rasyonelleştirmeye tabi tutuldu ve elbette Marx ve Feuerbach'ın da dahil olduğu Genç Hegelciler'in din eleştirisi de, bu kuramsal zemin karşısında bir o kadar nitelikli olarak ortaya çıktı. Oysa hakikat ufkunu doğrudan temsil ile kısıtlıyan İslam'ın gündelik ahlaki yükümlülüklere odaklanmış 'kuramsal' zemini, karşısındaki eleştirinin de kısıtlı ve verimsiz bir biçimde gelişmesine neden oldu. Din ve sosyalizm ilişkisinin revaçta bir tartışma olduğu günümüzde elinizdeki kitap, bu konu üzerine sizi tekrardan düşünmeye zorlayacak.

Kitabın unutulmaması gereken bir önemi daha var: Eyüp Ali Kılıçaslan'ın geniş önsözü. Hegel sonrası Marx'a kadar uzanan düşünce iklimini anlayabilmek için Genç Hegelciler'in tarihsel gelişimini sunan metin Türkçe okuyanlar için bir ilk.

Ersin Vedat Elgür

 

 

Bruno Bauer (1809-1882) adını genel olarak Karl Marx'ın eserlerindeki eleştirilerden biliyoruz. Sırf Marx birçok eserinde eleştirmiş olduğu için bile tarihsel açıdan Bauer'in muazzam bir öneminin olduğu açıktır. Marx'ın bir dönem hocası ve yakın arkadaşı olan Bauer, Sol-Hegelcilerin en önemli temsilcilerinden biriydi; kurulu din ve devlete karşı insanın bütüncül özgürlüğünü savunuyor ve bu doğrultuda radikal bir mücadele vermek gerektiğine inanıyordu.

Bauer'i Türkiye'deki okurla daha yakından tanıştırmaya çalışmanın iki anlamı bulunuyor: Birincisi, Bruno Bauer özellikle Hıristiyanlığa yönelik eleştirileriyle ve titiz İncil çözümlemeleriyle tarihteki en önemli ateist duruş noktalarından birini temsil etmektedir ve bunu da Hegel'in felsefesini bir bütün olarak göz önünde bulundurarak ve bu felsefenin içrek anlamının ateizm olduğunu ilan ederek yapmaktadır. Hegel'in kendi felsefesiyle Hıristiyanlığı temellendirmiş olduğu gibi basmakalıp lafları duymaya aşina okur için oldukça yadırgatıcı gelebilecek bu girişim dönemin Almanya'sında büyük tartışmalara yol açmış ve Hegel'e yönelik hâkim görüşü çatırdatmıştı. Bu anlamda, Bauer'in düşüncelerini bilmenin hem onun kendi zamanının tartışmalarından haberdar olmak açısından tarihsel, hem Hegel'in felsefesini aykırı bir bakış açısından görmek açısından felsefî, hem de dinin bir kez daha yükselişe geçtiği kendi zamanımızı anlamak açısındangüncel bir önemi bulunuyor. İkincisi, Marx'ın Bauer'de neyi eleştirdiği kendi eserlerinden hareketle biliniyor, ama ondan neyi aldığı ya da ondan hangi noktalardan etkilendiği pek bilinen ve üzerinde durulan bir konu değil. Elinizdeki kitap bu etkinin izlerini sürüyor ve ayrıca Marx'ın düşüncesinin oluşum yıllarındaki kimi tartışmalara -Türkçede eksikliğini hissettiğimiz bir nokta- ışık tutuyor.

 

 

Eser Adı: Bruno Bauer ve Karl Marx - Bruno Bauer'in Marx'ın Düşüncesi Üzerindeki Etkisi

ISBN: 9786055513283

Yazarı: Zvi Rosen

Özgün Adı: Bruno Bauer and Karl Marx: The Influence of Bruno Bauer on Marx's Thought

Çeviri: Doğan Barış Kılınç

Editör: Ersin Vedat Elgür

Kapak Tasarımı: Canis Döşemeci Başsüllü

Dizgi: Ulaş Akyol

Sayfa Sayısı: 472

Boyut: 135x195 mm

Baskı Tarihi: Ekim 2012 (1.Baskı)

 

İÇİNDEKİLER

Çevirenin notu

Eyüp Ali Kılıçaslan’ın Önsözü:

Felsefe: Alacakaranlıkta Minerva Baykuşu’nun uçuşu mu? Şafakta Horoz Ötüşü mü? Athena Kartalı’nın Güneşi Arayışı mı? ya da Hegelci Okul İçindeki Bölünme Üzerine

Önsöz 

Kısaltmalar

 

KISIM I : BİR GENÇ HEGELCİ OLARAK BRUNO BAUER

Sorun

Bruno Bauer Üzerine Literatür

Strauss’un Leben Jesu’sunun Yayımlanmasına Kadarki Bauer’in Yaşamı

Hegelci Okulda Bölünme – Genç Hegelcilerin Doğuşu 

Bir Teolog ve Strauss Eleştirmeni Olarak Bruno Bauer

İncillerin Bauerci Eleştirisi

Hegel Yorumcusu Olarak Bruno Bauer

Bauer’in Din ve Tarih Düşüncesi

Bauer’in Politika Düşüncesi

 

KISIM II: KARL MARX VE BRUNO BAUER

Bauer ve Marx Arasındaki Kişisel İlişkiler ve Yazınsal İşbirliği

Marx’ın Din Düşüncesinde Bauerci Motifler

Marx’ın Doktora Tezinde Bauer’in Etkisi

Marx’ın Yabancılaşma Düşüncesinde Bauerci Motifler

Bauerci Fikirlerin Marx’ın İdeoloji Düşüncesindeki Etkisi

Marx, Feuerbach, Bauer

Marx ve Bauer Arasındaki Polemik

Bibliyografya

Dizin

 

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Bruno Bauer ve Karl Marx

Bruno Bauer ve Karl Marx

Elinizdeki kitap Türkiye literatüründeki iki önemli eksiğin farkına varmak için muazzam ipuçları sunuyor.

Yazar: Zvi Rosen