MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 SATICI (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır.)
Satıcı Ünvanı:HEPİALL BİLGİTEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Satıcı Mernis No:0461065118300001
Satıcı İnternet Adresi:enzaentegre.com
Satıcı Adresi:ACIBAĞDEM MAH. ÇEÇEN SOK. AKASYA REZIDANS A KULE KAT: 25-26 NO:150 BİNA KODU:25841975 ADRES KODU: 1804665071 PK: 34660 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Satıcı Telefon:0 850 532 59 94
Satıcı E-mail:info@enzaentegre.com
1.2 ALICI (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır.)
ALICI Ünvanı:---
ALICI Adres:---
ALICI Telefon:---
ALICI E-mail:---

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU

İş bu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra "SÖZLEŞME"olarak anılacaktır.) alıcının satıcıya ait internet adresi üzerinden satın almak istediği ve aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TANIMI, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

  1. Sözleşme konusu hizmetin tanımı: Danışmanlık, hosting, dijital marketing, tasarım hizmeti, raporlama, paket program satışı, özel yazılım hizmetleri, 3. parti yazılım satışı ve teknik desteği.
  2. Sözleşme konusu hizmetin bedeli: Sözleşme bedeli taraflarca tüm vergiler dahil ---- (-----) Türk Lirası olarak karalaştırılmıştır. Alıcı taraf, EFT ödemelerde 3 iş günü içinde kararlaştıralan bedeli ödemelidir.
  3. Sözleşme konusu hizmetin ödeme şekli: Sözleşme bedelinin belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır. EFT, Sanal POS, Aracı Komisyoncu Kurumlar.

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış oldugu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.

Sözleşme konusu hizmetin ifa edileceği adres aşağıda belirtildiği gibidir:

İfa Adresi:
ACIBAĞDEM MAH. ÇEÇEN SOK.
AKASYA REZIDANS A KULE KAT: 25-26 NO:150
BİNA KODU:25841975 ADRES KODU: 1804665071 PK: 34660
ÜSKÜDAR / İSTANBUL

MADDE 5 - HİZMETİN İFASINA İLİŞKİN MASRAFLAR

Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Sözleşmenin ifası, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 90 gün içerisinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme yürürlüğe girdikten sonra 3 iş günü içerisinde ödenmemiş olması halinde, satıcı tarafı ifa yükümü ortadan kalkar.

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

  1. Alıcı, satıcı internet sitesinden sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifasına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidini beyan eder
  2. Sözleşme konusu hizmet, ifa yeri ve teslim şekli koşulları ile alıcı'ya teslim edilir.
  3. Sözleşme konusu hizmet, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 7 - MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin ifa tarihinde mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza, iletişim alt yapısında önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı sözleşmeden doğan borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirecektir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI

Alıcı, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve cezai sart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı tarafa yöneltilmiş olması yeterlidir.

Alıcı teslim aldığı hizmeti, olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Aksi halde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Cayma hakkının kullanılması halinde ifa hizmeti için oluşan masraflar satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, alıcının hizmeti satın aldığı veya satıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti, bedeli Bakanlıkça belirlenen değer dışında kalan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 68 uyarınca belirlenen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe veya il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI iş bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Veya Reset password