Sedat Yağcıoğlu - yazarın kitap listesi

Sedat Yağcıoğlu

Sedat Yağcıoğlu, Orta Doğru Teknik Üniversitesi'ndeki Psikoloji eğitimi sonrasında alan değiştirerek, politika çalışmalarına imkan sağlayacak Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde Yüksek Lisans Eğitimi'ni “Modern Çocukluk Paradigmasına Eleştirel Yaklaşımla Toplumsal Gösterilere Katılan Çocuklar Uzerine Bir Araştırma” adlı teziyle tamamladı. Halen aynı üniversitede doktora eğitimini sürdürmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çocuk hakları, LGBT Hakları ve Queer politika konusunda makaleleri ve güncel konularda yazıları bulunmaktadır.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın