Ercan Geçgin - yazarın kitap listesi

Ercan Geçgin

1982 Tunceli doğumlu yazar, 2004 yılında Ankara Üniversitesi DTCF

Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde yüksek lisansını tamamladı (2009). Aynı

bölümde doktorasını yapmakta olan yazar, araştırma görevliliğini de

sürdürmektedir. Levent Ünsaldı ile birlikte kaleme aldığı Sosyoloji Tarihi

(Heretik Yayıncılık, 2013) adlı eseri bulunmaktadır.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın