Sidar Çınar - yazarın kitap listesi

Sidar Çınar

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim

Dalında “Bağımlı Çalışma İlişkileri Kapsamında Mevsimlik Tarım İşçilerinin

Malatya Örneği Üzerinden Analizi” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Kadın istihdamı, enformel çalışma biçimleri, sendikal örgütlenme konularına

ilgi duymaktadır. Mevsimlik tarım işçileri, ev eksenli çalışan kadınlar, inşaat

işçileri üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın