Metin Özuğurlu - yazarın kitap listesi

Metin Özuğurlu

ODTÜ Sosyoloji Bölümünden lisans

(1986) ve yüksek lisans (1994), Ankara Üniversitesi, Siyasal

Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bölümünden (2002) doktora derecesini aldı. Halen Ankara

Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesidir. Emek

çalışmaları, sosyal politika ve kuram, metodoloji ve metot, tarımsal

yapılar ve gıda sosyolojisi üzerine çalışmaktadır. Yayımlanmış

kitapları şunlardır: Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı (Notabene

Yayınları, 2011), Anadolu’da Küresel Fabrikanın Doğuşu: Yeni İşçilik

Örüntülerinin Sosyolojisi (Kalkedon, 2008; Halkevleri Emek

Çalışmaları Merkezi Yayını 2005). Ayrıca, Kuramsal ve Tarihsel

Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri Cilt I (Notabene, 2011) başlıklı

kitabın editörlerindendir.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor