Ümit Akçay - yazarın kitap listesi

Ümit Akçay

2002 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans derecesini tamamladı. Marmara

Üniversitesi’nde Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Yüksek Lisans

programını 2004’te, aynı bölümdeki doktora çalışmasını 2008 yılında

tamamladı. 2015’te Gelişme İktisadı alanından doçentlik derecesini aldı. 2009-

2011 yılları arasına Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, İktisat Bölümü’nde öğretim

üyesi olarak, 2011-2015 yılları arasında New York Üniversitesi, Siyaset

Bilimi ve MEIS bölümlerinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Halen RITTürkiye

Araştırmaları Enstitüsü’nde Emek ve Finans Çalışmaları Grubunda

araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Karşılaştırmalı kalkınma

çalışmaları, ekonomik krizler, para politikası ve merkez bankacılığı, iktisadi

planlama, Türkiye’nin iktisadi ve sosyal tarihi, devlet kuramları ve devletin

dönüşümü üzerine yazdığı yazılar çeşitli akademik dergilerde ve kitaplarda yer

aldı. Akçay’ın “Kapitalizmi Planlamak: Türkiye’de Planlamanın ve DPT’nin

Dönüşümü” ve “Para, Banka, Devlet: Merkez Bankası Bağımsızlaşmasının

Ekonomi Politiği” başlıklı iki adet kitabı bulunmaktadır.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın