Mustafa Koç - yazarın kitap listesi

Mustafa Koç

1978 Boğaziçi Üniversitesi, 1981 yılında Waterloo Üniversitesi’nde yüksek

lisans, 1989 yılında da Toronto Üniversitesi’nde sosyoloji doktorasını

tamamladı. Halen Kanada’da Ryerson Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü

olarak görev yapıyor. 1994 yılında kurulan Ryerson Gıda Güvencesi

Araştırmaları Merkezi (Centre for Studies in Food Security) nin kurucularından.

Food Secure Canada (2005-06) ve Canadian Association for Food Studies

(2005-2008) adlı sivil toplum kuruluşlarının da kurucu başkanlıklarını yaptı.

Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin (International Sociological Associaton)

çeşitli komitelerinde ve Uluslararası Kır Sosyolojisi Derneği (International

Rural Sociology Association) yönetim kurullarında görev alan Koç’un gıda

ve tarım sosyolojisi, gıda araştırmaları, gıda güvencesi ve politikaları, göç ve

küreselleşme konularında çeşitli yayınları bulunuyor.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın