Melda Yaman - yazarın kitap listesi

Melda Yaman

1972 Akşehir doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektirik-Elektronik

Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını

Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme programında

tamamladı. Ekim 2011’de Uluslararası İktisat alanında doçent unvanı aldı.

Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde

öğretim üyesidir. Geç kapitalistleşme süreçleri, iktisadi krizler, kriz teorileri

ve kadın emeği konularında çalışmaları bulunmaktadır. 

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın