Tadeusz Kowalik - yazarın kitap listesi

Tadeusz Kowalik

Polonyalı ünlü iktisatçı. Yaşamı boyunca üç ayrı iktisadi ve siyasal sistem gördü. Açık fikirli,

eğitime ve edebiyata önem veren bir ailede yoksulluk içinde yetişti. Köyündeki ilk üniversite

mezunu oldu. Çocukluğu savaş ve işgal altında geçti. Sosyalizme bağlandı ve Polonya

Birleşik İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin organize ettiği Toplumsal Bilimler Okulu’na

yazıldı. Üç yıl hukuk fakültesine devam ettikten sonra Varşova Üniversitesi’nde yüksek

lisansını tamamladı. Artık içlerinde Leszek Kolakowski, Wlodzimierz Brus, Kazimierz Laski

ve Adam Schaff gibilerinin de bulunduğu aydınlar topluluğunun bir parçasıydı.

Hukuktan iktisat alanına kaydı, Oskar Lange’nin danışmanlığıyla özellikle “komünist olmayan”

sosyalist ekonomiler alanına yöneldi. İçlerinde Lange, Brus, Lipinski ve Kalecki’nin de

bulunduğu Avrupa’nın en yaratıcı solcu iktisatçılar grubu içerisinde bir iktisatçı olarak yetişti.

Bu grup, gelişmiş batılı kapitalist ekonomilerin kapitalist olmayan alanlara doğru yayılarak

nasıl geliştiğini gösteren Rosa Luxemburg’un izinden gidiyordu. Bu fikirler, 1930’larda Keynesçi

teorileri ve konseptleri Keynes’in kendisinden bile önce geliştirmek için Marksist kategorilere

başvurmuş Kalecki tarafından geliştirilmişti.

“Elle tutulur sosyalizm”e mesafeli yaklaştı ama yine de yirmi yıl daha Polonya Birleşik İşçi

Partisi’nde kaldı. 1968’de partideki muhalif aydınların temizlenmesi operasyonunda partiden

ihraç edildi. Bu andan itibaren yükselen muhalif hareketin bir parçası oldu. 1975’de partinin

7. kongresinde delegelere hitaben yazılan ve sistem reformu talep eden bir açık mektuba imza

attı. Daha sonra muhalif aydınlarla sanayi işçileri arasında bir bağ yaratmayı hedefleyen İşçi

Savunma Birliği’ne katıldı. 1977’den itibaren de “uçan üniversite”de ders verdi. 1980-1981

yıllarındaki meşhur Gdansk olayları patlak vermeseydi belki de tüm bunlar çoktan unutulmuş

olurdu. Gdansk tersanesindeki grevcilerin taleplerini destekleyen aydınlar grubuna katıldı, işletmeler

arası grev komitesinde uzmanlık görevini yürüttü.

1992’ye kadar Dayanışma’da danışman ve program meclislerinin üyesi olarak çalıştı.

1980’lerde yurtdışında (ABD, Kanada, İngiltere) dersler veriyor olsa da Polonya’da halkın da

desteğini alacak demokratik sol bir program aracılığıyla sistem reformunun güçlü bir destekçisi

olarak kaldı. Yuvarlak masa görüşmeleri fikrini her zaman destekledi ama hazırlık tartışmaları

sürecinde ortaya çıkan program farklılıkları nedeniyle görüşmelere katılmadı.

En uzun soluklu ve önemli katkısı ise Polonya’da komünizmden kapitalizme geçişin ardından

oldu. En başından itibaren kapitalist sisteme hızlı bir sıçrayışı hedefleyen şok terapisi paketini

getiren “Balcerowicz Planı”na karşı çıktı. Bugünkü kuşağa esin kaynağı olması gereken bir

külliyatı, örnek yaşamı ve sol geleneği ardında bırakarak 2012 yılında hayatını kaybetti.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın