Thomas Marois - yazarın kitap listesi

Thomas Marois

Yazar, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Fakültesi Kalkınma

Çalışmaları Bölümü’nde akademisyendir. Karşılaştırmalı politik iktisat

alanında çalışmakta ve finans, kalkınma, özelleştirme ve neoliberal

kapitalizme karşı alternatifler konularını araştırmaktadır. States, Banks and

Crisis: Emerging Finance Capitalism in Mexico and Turkey (Devletler,

Bankalar ve Kriz: Meksika ve Türkiye’de Oluşmakta Olan Finans Kapitalizmi

- NotaBene, 2012) adlı kitabın yazarıdır.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın