Oskar Negt - yazarın kitap listesi

Oskar Negt

1934 yılında doğdu. Göttingen Üniversitesi’nde eğitim gördü, Frank-

furt Üniversitesi’nde Jürgen Habermas’ın asistanlığını yaptı. Toplum-

sal Fantezi ve Örnekle Öğrenme: İşçi Eğitiminin Teori ve Pratiği (1966)

isimli, oldukça ses getiren bir eser yayımladı. Frankfurt Okulu ve Al-

man 68’i öğrenci hareketlerinin etkisiyle, Kluge’yle birlikte kaleme

aldıkları Kamusallık ve Tecrübe’den (1972) başka, Tarih ve Sebat

(Geschichte und Eigensinn, 1981) ile bu eserin ikinci cildi olarak ta-

sarlanan Küçümsenen İnsan (Der unterschätzte Mensch, 2001) isimli

eserleri de birlikte yazdılar. Felsefe, sosyoloji, siyasal düşünce alanın-

da pek çok kitabı bulunan Negt, Hannover Üniversitesi’nde sosyoloji

bölümünde ders vermektedir.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor