Adem Yıldırım - yazarın kitap listesi

Adem Yıldırım

Colemêrg (Hakkâri) doğumlu. “Michel Foucault'da Mekânın Düzeni:

Kapatılmadan Heterotopyalara” başlıklı teziyle felsefe doktorasını

aldı (2017). Muhtelif akademik mecralarda yayınlanmış çok sayıda

makalenin yanısıra, Eleştirel Pedagoji isimli kitabın yazarıdır ve bir

devlet üniversitesinde felsefe doktoru olarak çalışmaktadır.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın