Ercüment Çelik - yazarın kitap listesi

Ercüment Çelik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 2002 yılında lisans

eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında Albert-Ludwigs Freiburg

Üniversitesi (Almanya), KwaZulu Natal Üniversitesi (Güney Afrika) ve

Jawaharlal Nehru Üniversitesi (Hindistan)’nin ortak programı olan Küresel

Çalışmalar alanında Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2009 yılında Albert-

Ludwigs Freiburg Üniversitesi’nde Sosyoloji dalında doktora derecesini

edinmiş ve 2009-2015 yılları arasında bu kurumda Dr. Araştırma Görevlisi

ve Dr. Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora çalışması 2011 yılında

Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’ne layık

görülmüştür. 2015 yılında Sosyoloji dalında Doçentlik derecesini kazanmıştır.

2016 yılından bugüne TÜBİTAK’ın Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

kapsamında Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bölümü’nde bir araştırma projesi yürütmekte ve lisans ve doktora

programlarında dersler vermektedir. Bu alanlarla sınırlı olmamakla beraber,

yoğunlukla Çalışma Sosyolojisi, Endüstri Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi,

Küresel Çalışmalar, Afrika Çalışmaları alanlarında akademik çalışmalar

yapmakta, sendikacılık, enformel ekonomi, toplumsal hareketler, küresel bilgi

üretimi ve döngüsü, Güney Sosyolojisi konularında eserleri bulunmaktadır.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor