Serhat Halis - yazarın kitap listesi

Serhat Halis

1981 yılında Dersim-Hozat-Pakıra’da dünyaya geldi. İstanbul’da baş-

layan öğrencilik yaşamı, anne ve babasının bol sürgünlü memuriyet ha-

yatları nedeniyle Anadolu’nun çeşitli il ve kasabalarına uğrayıp tekrar-

dan İstanbul’a döndü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji

Ana Bilim Dalı’ndan mezun oldu. Bir süre çeşitli medya kuruluşlarında

kameramanlık yaptı. 2009-2010 yıllarında “kültür, tarih, halkbilim” alt

başlığıyla De(r)sim tarihine yönelik araştırma ve incelemelerde bulunan

Kırmanciye Beleke isimli dergiyi çıkardı. Daha sonra bir takım sinema ve

belgesel filmlerinde; reji asistanlığı, yardımcı yönetmenlik, senaryo yazı-

mı ve danışmanlık yaptı. 2015-2016 yıllarında milletvekili danışmanlığı

yaptı. Kendi açık adıyla ve çeşitli mahlaslarla; Radikal İki, BirGün Pazar,

Sorun Polemik, Kırmanciye Beleke gibi basılı yayınlarda ve Fraksiyon,

Gezite, Radikal Blog, Haber SoL, SinemaKafası gibi irili ufaklı pek çok

dijital platformda; felsefe, arkeoloji, politika, müzik ve sinema alanların-

da çok sayıda deneme ve makaleden oluşan yazıları yayınlandı.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor