Haluk Sunat - yazarın kitap listesi

Haluk Sunat

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1980’de mezun oldu. Psikiyatri

uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi’nde gördü. 1989-96 yılları arasında

analizden geçti ve analiz eğitimi aldı. ‘Murat Ş. Etaner Psikoterapi Eğitim

Vakfı’nın kuruluşuna (1993), eğitim çalışmalarına katıldı. Yazarlarından

olduğu Psikanalitik Kurama Giriş isimli kitabı yayıma hazırladı (MEPEV

Y., 1997 –aynı metin, 2000 yılında Bağlam Y. tarafından kitaplaştırıldı).

Birey Sorunsalı/ Psikanaliz ve Eleştirel Bir Bakışla Marksizm (Papirüs

Y., 1999) isimli çalışması, 2000 yılında, ‘Emin T. Eliçin Bilim Ödülü’ne

değer bulundu. Adalet Ağaoğlu ve roman dünyasına ‘psikanalitik duyarlıklı

bakış’ını Hayal, Hakikat, Yaratı ile gerçekleştirdi (Bağlam Y. 2001, 2010).

Ahmet Hamdi Tanpınar ve yapıtlarına aynı yöntemle bakışının eseri, Boşluğa

Açılan Kapı’dır (Bağlam Y., 2004). Yazınsal metne psikanalitik duyarlıklı

bakışının ilk örneklerini İmgenin Tılsımlı Rüzgârı (Yirmidört Y., 2006),

Spinoza’nın felsefesini ele alıp psikanaliz ve hayatla buluşturduğu metinlerini

Spinoza ve Psikanaliz ve Hayat (Yirmidört Y., 2008) adıyla kitaplaştıran

yazarın, Spinoza’nın kendilik kuruluşu ve felsefesini irdelediği çalışması ise,

‘Psikanalitik Duyarlıklı Bakış’la Spinoza ve Felsefesi’dir (Bağlam Y., 2014).

PEN üyesi de olan yazar, psikanaliz-felsefe/siyaset-yazınsal eleştiri türündeki

yazılarını, Birikim, Defter, Virgül, Varlık, Milliyet Sanat, E, Doğu-Batı,

Düşünbil dergilerinde; Radikal, Birgün, Taraf, t24, Gazete Duvar, Birikim

Güncel gibi gazete ve internet ortamlarında yayımladı. Psikanaliz Yazıları’na,

Hayata Bakan Edebiyat (Boğaziçi Ü. Y., 2003), Yazının Gül Dikeni (İthaki Y.,

2010) ve Sınıf İlişkileri/ ‘Sureti Soldurulmuş Bir Resim mi?’ (Bağlam, 2011)

isimli kitaplara makaleleri ile katkıda bulundu.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor