Güven Savul - yazarın kitap listesi

Güven Savul

1981’de Ankara’da doğdu. Lisans öğrenimini Atılım Üniversitesi

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. “Güvencesiz İs-

tihdam, Örgütsel Dönüşüm ve Çalışma Üzerine Etkileri” başlıklı tez

çalışmasıyla yüksek lisans derecesini 2008’de Ankara Üniversitesi,

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişki-

leri Bölümü’nden aldı. Doktora çalışmasını aynı bölümde sürdürüp

2016’da tamamladı. 2009 Eylül'ünden beri Türkiye İşçi Sendikala-

rı Konfederasyonu Genel Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışıyor.

Akademik ve mesleki ilgi alanlarına emek piyasası ve işçi sınıfının

dönüşümü, teknolojik dönüşümlerin üretim süreçleri ve çalışma yaşa-

mı üzerindeki etkileri ile toplumsal tarih giriyor. Amatör olarak müzik

tarihi, doğa sporları ve ülkeler coğrafyasına ilgi duyuyor.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor