M.Erşat Akyazılı - yazarın kitap listesi

M.Erşat Akyazılı

M. Erşat Akyazılı, 1965 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 1982-1986 yılları arasında

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılından itibaren Elektrik İşleri Etüt İdaresi Ge-

nel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Taşra görevinin ardından 1994 yılında Ankara’ya dönerek kamu emekçilerinin sendikal mücadele-

sinde yer aldı. 1995 Yılında Ener-SEN Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeliği, 1996 Yılından itibaren KESK’e bağlı Enerji Yapı Yol-SEN

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2000-2001 yıllarında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Kamu

Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor