Onur Kartal - yazarın kitap listesi

Onur Kartal

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan Onur

Kartal, Bütünleşik Doktora programını da yine aynı bölümde “Fenomenolojiden

Politikaya Yirminci Yüzyılda Başkalık Sorunu” başlıklı teziyle tamamlamıştır.

Say Yayınları tarafından basılmış olan Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramdaki

Serüvenler ile İletişim Yayınları tarafından basılmış olan Başkasının

Politikası: Husserl, Heidegger, Levinas adlı kitapların ve Giorgio Agamben,

Antonio Negri ve Karl Korsch gibi siyaset kuramcılarının kimi yazılarının

çevirmenidir. Postyapısalcılık¸ Siyaset Felsefesi Tarihi, Kapitalizm Sağlığa

Zararlıdır gibi derleme kitap projelerinde ve kampfplatz, Baykuş, Felsefelogos,

Özne gibi dergilerde postyapısalcılık, biyopolitika ve 20. yüzyıl felsefesi

üzerine çeşitli yazıları yayınlanmıştır. Halen Adnan Menderes Üniversitesi

Felsefe Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

2 adet ürün var.

Toplam 2 üründen 1-2 arası gösteriliyor