İbrahim Arap - yazarın kitap listesi

İbrahim Arap

Mersin, 1972 doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi SBF

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans

eğitimini Mersin Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalında,

doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Anabilim

Dalında tamamladı. Doktora sonrası YÖK bursuyla bir yıl süreyle Salford

üniversitesinde (İngiltere) misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen Dokuz

Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde yardımcı doçent olarak

görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı

Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinde

müdür yardımcısıdır.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor