Denizcan Kutlu - yazarın kitap listesi

Denizcan Kutlu

1984 yılında Ankara’da doğdu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde aynı bölümde “Türkiye’de

Esnek Çalışmanın Yasal Temelleri: Eleştirel Bir Çözümleme” başlıklı çalışması

ile yüksek lisansını tamamladı. Bu arada, çeşitli basın-yayın organlarında

ekonomi ve çalışma hayatı muhabiri olarak görev yaptı. Ardından Türk

Harb-İş Sendikası’nda uzman olarak çalıştı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi

süresince sosyal politika ve çalışma yaşamı ile ilgili çeşitli proje ve araştırmalarda

görev aldı. Ankara Üniversitesi SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri Bölümü’nde 2008 yılında başladığı doktora eğitimini 2014 yılında

tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ndeki görevi sona ererek, Namık

Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ndeki

görevine geri döndü. Doktora eğitimi sırasında, TÜBİTAK bursu ile 2013 yılında

6 ay süreyle, Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda

Misafir Araştırmacı olarak bulundu. 2010-2013 yılları arasında Onur Bakır

ile birlikte Evrensel Kültür Dergisi’nde “Sınıf Çalışmaları Üzerine Notlar”

başlıklı kitap tanıtım köşesini hazırladı. 2009 yılından bu yana Mesleki Sağlık

ve Güvenlik Dergisi’nde Yayın Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Emek

ve sosyal politika başlıkları altında çeşitli panel, kongre ve sempozyumlarda

sunulan bildirilerin yanında, kimi kitap ve dergilerde yayımlanmış çalışmaları

da bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları, toplumsal sınıflar, sosyal koruma

ve işgücü piyasası politikaları ve sendikacılık başlıkları altına yerleştirilebilir.

2 adet ürün var.

Toplam 2 üründen 1-2 arası gösteriliyor