Perry Anderson - yazarın kitap listesi

Perry Anderson

Perry Anderson, 1938 yılında doğmuştur. University of California’da tarih ve sosyolo-

ji profesörlüğü yapan Anderson, Yeni Sol akımının etkili isimlerindendir. Anderson The

Origins of Postmodernity (Postmodernizmin Kökeni) (1998) ve In the Tracks of Histori-

cal Materialism (Tarihsel Materyalizmin İzinde) (1983) de içeren sayısız kitabın yazarı-

dır. Aynı zamanda Passages from Antiquity to Feudalism (Antik Çağlardan Feodalizme

Pasajlar) (1974) ve Lineages of the Absolutist State (Mutlak Devletin Şeceresi) (1974)

kitaplarında Avrupa tarihi ve toplumsal gelişme konusundaki çalışmalarını sunmuştur.

New Left Review’un 1962-1982 ve 2000-2003 arası editörlüğünü yapmış olan Ander-

son, halen bu derginin yazı kurulunda görev yapmaktadır.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor