Ayşegül Kars Kaynar - yazarın kitap listesi

Ayşegül Kars Kaynar

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kars Kaynar, 2003 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bö-

lümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini önce Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi’nde ve ardından City University of London’da tamamladı. Akademik

çalışmalarını Humboldt Üniversitesi’nde (Berlin) ve New School for Social Resear-

ch’de (New York) yürütmesinin ardından, doktora derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi

Bölümü’nden aldı.

Marksist kuramcı Bertell Ollman’ın “Marksizme Sıradışı Bir Giriş” ve “Yabancılaşma

Marx’ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı” adlı eserlerini, ayrıca iktisatçı Ben Fi-

ne’nin “Sosyal Sermaye Sosyal Bilime Karşı” kitabını Türkçe’ye kazandırdı. Güncel

yazıları ise sendika.org sitesinde; Birikimve kampfplatz dergilerinde yayımlandı. Ha-

len, kampfplatz dergisi yayın kurulu üyesidir.

KESK Haber-Sen’de sendika uzmanlığı da yapmış olan yazar, 2014 yılından bu yana

Lefke Avrupa Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim gö-

revlisidir ve bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor