M. Kemal Doğru - yazarın kitap listesi

M. Kemal Doğru

1967, Gaziantep doğumlu. Ankara Üniversitesi SBF’de iktisat alanında lisans

ve yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezini (“Finansal Serbestleşme ve Gelir

Dağılımı:Türkiye Örneği”) Prof. Dr. Korkut Boratav’ın danışmanlığında

yaptı. Gazi Üniversitesinde yine iktisat alanındaki doktorasını Prof. Dr.

İşaya Üşür’ün danışmanlığında “İktisat ve Güç” konusunda gerçekleştirdi.

2011 yılında Mülkiyeliler Birliği yayını olarak yayınlanan “Bilsay Kuruç’a

Armağan” başlıklı derlemede “20.Yüzyıl: Neyin Yüzyılıydı ve Ne Kadar

Uzundu?” adlı bir makalesi yayınlandı. Halen bir kamu kurumunda çalışıyor.

1 Ürün var.

Toplam 1 üründen 1-1 arası gösteriliyor