Çetin Gürer - yazarın kitap listesi

Çetin Gürer

2002 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde

lisans eğitimini tamamladıktan sonra Almanya’da Hamburg

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ‘Küreselleşme sürecinde yüksek

kalifiyeli emek göçü’ başlıklı teziyle master derecesi aldı. Doktorasını

2015’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi

anabilim dalında tamamladı. 2008-2015 arasında Çankaya Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora bursiyeri

araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli dergi ve gazetelerde

yayınlanmış yazı, değerlendirme ve çevirisi bulunmaktadır.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın