Ahmet Alpay Dikmen - yazarın kitap listesi

Ahmet Alpay Dikmen

1967 Ankara doğumlu. 1989 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden

mezun oldu. 1995 yılında aynı Fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Yönetim

Bilimi programında yüksek lisansını tamamladı; doktora derecesini ise 2000 yılında ODTÜ

Sosyoloji bölümünden aldı. ODTÜ Sosyoloji bölümündeki tez danışmanı Prof. Dr. Hasan

Ünal Nalbantoğlu, doktora tezini yazmak için gittiği A.B.D. Duke University’deki tez

danışmanı ise Prof. Dr. Gary Gereffi’dir.

2004 yılında Fransa Lyon III Üniversitesinde, 2007-2008 yıllarında da yine A.B.D. Duke

University’de akademik çalışmalar yapan Ahmet Alpay Dikmen, 2005-2006 yıllarında ODTÜ

Kıbrıs Kampusunun kurucu kadrosunda da görev almıştır.

Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

bölümünde profesör kadrosunda çalışmakta ve Yönetim Bilimi Anabilim Dalı başkanlığı

görevini yürütmektedir.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın