Lucia Pradella - yazarın kitap listesi

Lucia Pradella

Yazar, bir yandan Venedik Ca’Foscari Üniversitesi’nde, bir yandan da Londra

Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Fakültesi Kalkınma Çalışmaları

Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Batı Avrupa’daki

yoksul işçiler, küreselleşme ve politik iktisat tarihi üzerine çalışmalar

yürütmektedir. “L’Attualità del ‘Capitale’” (Sermaye Gerçekliği) (2010) ve

“Globalisation and the Critique of Political Economy” (Küreselleşme ve

Politik İktisadın Eleştirisi) (2014) adlı kitaplara imza atmıştır.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın