Kerem Hüseyin Okur - yazarın kitap listesi

Kerem Hüseyin Okur 

1971, Konya Ereğli doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden

mezun. 20 yıldır Ankara’da biyoloji öğretmeni olarak çalışmakta. Evli ve iki

kızı var. 1990 yılından bu güne sivil toplum ve meslek örgütlerinde aktif ola-

rak yer almıştır.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 2008 yılında dü-

zenlediği 1. Mimarlık Öyküleri Yarışması sonucunda “Çamur” adlı öyküsü

Ali Bilen Arslan adıyla yayınlanmıştır.“Evrim Düşü / Mağaradaki Işık” ilk

roman denemesidir.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın