Orkun Saip Durmaz - yazarın kitap listesi

Orkun Saip Durmaz

1980 yılında Karadeniz Ereğli’sinde doğdu. 2003

yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı.

2007’de Ankara Üniversitesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim

Dalındaki yüksek lisans programını Küreselleşme Karşıtı ve Sendika-dışı

Emek Hareketleri teziyle tamamladı. 2011 yılında, Eğitim ve Bilim Emekçileri

Sendikası (Eğitim-Sen) Ankara 5 No’lu Şube’nin yürütme kuruluna seçilerek

yaklaşık bir yıl süreyle şube mali sekreteri olarak çalıştı. 2012’de Kocaeli

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bir süre araştırma görevlisi olarak

çalıştı. Ankara Üniversitesindeki doktora öğrenimine devam etmesi nedeniyle

Ankara Üniversitesinde geçici olarak görevlendirilen Durmaz, yaklaşık iki yıl

Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda

araştırma görevlisi olarak faaliyetlerine devam etti. 2014 yılının Mayıs

ayında Emek Süreci ve Yeniden Proleterleşme: Türkiye’de Öğretmen Örneği

adlı teziyle Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi

ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalından mezun olarak doktor unvanını aldı.

Halen Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim

Dalında araştırma görevlisi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Durmaz’ın

temel akademik ilgi alanları emek süreci, proleterleşme, emek tarihi,

bilim felsefesi ve siyasal tarih olup; yabancılaşma, öğretmen emek süreci ve

Marksizm temalı makaleleri bulunmaktadır.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın