Michael Lebowitz - yazarın kitap listesi

Michael Lebowitz

Kanada’daki Simon Fraser Üniversitesi’nde iktisat

profesörüdür. Dünyanın en önde gelen Marksist yazarlarından biridir ve çalışmalarının

büyük bölümünü sosyalist bir alternatif inşa etme olasılıkları problemini

çözmeye ayırmıştır. Çalışmalarını kendine özgü kılan olgulardan biri,

Caracas’taki Uluslararası Merkez Miranda’da Dönüştürücü Pratik ve İnsani

Kalkınma Programı’nın direktörlüğünü yaparak Venezuela’da geçirdiği altı

yıldır (2004-2010). Lebowitz burada “21. yüzyıl sosyalizmi”ni inşa etme sürecine

katılma şansı bulmuştur.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Aradığınız şey için tekrar arama yapın